Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Viva Wallet Woocommerce Payment Gateway

Mô tả

Woocommerce Viva Wallet ( VivaPayments.gr ) payment gateway plug-in.

Provides pre-auth transactions and free installments.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Just follow the standard WordPress plugin installation procedure.

And the instructions

Return url for Viva Dashboard

yourdomainname.gr/wc-api/WC_em_Vivapayments_Gateway

hoặc

yourdomainname.gr?wc-api=WC_em_Vivapayments_Gateway if permalinks are disabled.

Does it work?

Không

How

Just follow the instructions to create a demo or live account in Viva dashboard and then use the necessary credentials in the Woocommerce payment gateway options.

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Viva Wallet Woocommerce Payment Gateway” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0.5

Fix for Long Order Codes

Version 1.0.4

Fix for API keys that contained special characters

Version: 1.0.3

Various fixes

Version: 1.0.0

Initial Release