Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove Add to cart

Mô tả

 • Woocommerce basic configurations,
 • Disable add to cart
 • Show message insetd of add to cart button
 • Remove Add to cart
 • Chnage Add to cart text
 • Proceed to checkout text change

Ảnh màn hình

 • WooCommerece options settings page

Cài đặt

 • Just install and activate the plugin
 • See Woo Options in admin sidebar

Hỏi đáp

Installation Instructions
 • Just install and activate the plugin
 • See Woo Options in admin sidebar

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove Add to cart” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

 • Settings page

1.0

 • Initial release