Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woo One Product per Category

Mô tả

Plugin made for WooCommerce. Allows only one product per category in the cart. The latest added item stays, items of the same category that are already in cart are removed.

Important: Requires WooCommerce 3.1+. WooCommerce 3.0+ or higher recommended.

Documentation

The plugin checks the cart when customer attempts to add a product and allows only one product per category in the cart. The latest added item stays, items of the same category that are already in cart are removed.

Setup

To set up:

  • Go to the ** Products > Categories **
  • Select a category and go to * Edit category *
  • Check the “One Product per Category” option
  • Update to save the changes.

Cài đặt

  1. Download the plugin.
  2. Go to your WordPress Dashboard and then click Plugins > Add New.
  3. Click Upload Plugin at the top.
  4. Click Choose File and select the .zip file you downloaded in Step 1.
  5. Click Install Now and Activate the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woo One Product per Category” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release