Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce NganLuong Gateway

Mô tả

Integrate payment gateway NganLuong.vn into Woocommerce. Requires WooCommerce at least 2.6.14;

Hỏi đáp

Installation Instructions

From your WordPress dashboard

 1. Visit ‘Plugins > Add New’
 2. Search for ‘WooCommerce NganLuong Gateway’
 3. Activate WooCommerce NganLuong Gateway from your Plugins page.
 4. Visit ‘WooCommerce > Setting > Checkout’ and Enable NganLuong Option.

From WordPress.org

 1. Download woo-nganluong-gateway
 2. Upload the ‘woo-nganluong-gateway’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
 3. Activate WooCommerce NganLuong Gateway from your Plugins page.
 4. Visit ‘WooCommerce > Setting > Checkout’ and Enable NganLuong Option.

Extra

 1. Visit https://www.nganluong.vn/nganluong/merchant.html and register merchant.
 2. Visit ‘WooCommerce > Setting > Checkout’ and input information NganLuong Gateway. (Require: ID Connect,Password merchant)

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce NganLuong Gateway” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • The first version, upgraded from DUCML and nganluong.vn by TOBEST.NET