Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce MilliKart Payment

Mô tả

Easily add MilliKart payment option to your WooCommerce website.

NOTE!

Please, very carefully read the Installation section!!!!

Ảnh màn hình

 • Administration page of plugin.
 • View on checkout page.

Cài đặt

FROM YOUR WORDPRESS DASHBOARD

 1. Visit Plugins > Add New.
 2. Search for WooCommerce MilliKart Payment.
 3. Install and Activate plugin.

FROM WORDPRESS.ORG

 1. Download and Unzip WooCommerce MilliKart Payment.
 2. Upload the WooCommerce MilliKart Payment folder to your /wp-content/plugins/ directory.
 3. Activate WooCommerce MilliKart Payment from your Plugins page.

Minimum Requirements

 • WooCommerce 2.6 or higher

Usage

 1. Open the settings page for WooCommerce and click the Checkout tab.
 2. Click on the sub-tab for Millikart.
 3. Enter your data.

You will need to enter the following information provided by MilliKart:
* Merchant ID (MID)
* Key
* Currency
* Callback URL
* Payment URL
* Payment Status

Hỏi đáp

Installation Instructions

FROM YOUR WORDPRESS DASHBOARD

 1. Visit Plugins > Add New.
 2. Search for WooCommerce MilliKart Payment.
 3. Install and Activate plugin.

FROM WORDPRESS.ORG

 1. Download and Unzip WooCommerce MilliKart Payment.
 2. Upload the WooCommerce MilliKart Payment folder to your /wp-content/plugins/ directory.
 3. Activate WooCommerce MilliKart Payment from your Plugins page.

Minimum Requirements

 • WooCommerce 2.6 or higher

Usage

 1. Open the settings page for WooCommerce and click the Checkout tab.
 2. Click on the sub-tab for Millikart.
 3. Enter your data.

You will need to enter the following information provided by MilliKart:
* Merchant ID (MID)
* Key
* Currency
* Callback URL
* Payment URL
* Payment Status

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce MilliKart Payment” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Feature – MilliKart payment option