Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Image Flipper

Mô tả

A simple plugin that adds a secondary product thumbnail on product archives that is displayed when you hover over the main product image.

Cài đặt

  1. Upload woocommerce-image-flipper to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Done!

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload woocommerce-image-flipper to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Done!
How do I control which image is displayed on hover?

The first image in the product gallery will appear on hover. Currently you cannot control which image to display.

Đánh giá

22 Tháng Sáu, 2017
I get: Fatal error: Call to undefined method WC_Product_Variable::wif_gallery_attachment_ids() in [website]/wp-content/plugins/woo-image-flipper/image-flipper.php on line 96
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Image Flipper” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp