Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Honey Pot Anti Spam

Mô tả

This plugin is used to allow honey pot input field as hidden with the woocommerce login and register form. That will prevent form submission for non-human.

Cài đặt

Just upload or install this plugin and activate it.

e.g.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/woocommerce-honeypot-anti-spam directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Plugin Name screen to configure the plugin
  4. (Make your instructions match the desired user flow for activating and installing your plugin. Include any steps that might be needed for explanatory purposes)

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Honey Pot Anti Spam” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3 – 2022-04-14

  • Version compatibility.

1.2 – 2021-12-24

  • Version compatibility.

1.1 – 2019-04-19

  • Another change.

1.0

  • A change since the previous version.
  • Another change.