Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woocommerce Hide attributes

Mô tả

Hide selected variation attributes of products from frontend in single product page

Cài đặt

  1. Upload plugin files to your plugins folder, or install using WordPress\\’ built-in Add New Plugin installer
  2. Activate the plugin
  3. Find the menu entry \\’Hide Attributes\\’ under \\’WooCommerce\\’ menu
  4. Your WooCommerce store now has an easy way to hide selected attributes from product detail page

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woocommerce Hide attributes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial plugin release