Free Shipping Bar for WooCommerce

Mô tả

Bạn đã bao giờ nghe tới cụm từ “WooCommerce free shipping over amount”? Thuật ngữ này liên quan đến tính năng có thể hiển thị số lượng cần mua để được miễn phí giao hàng trên cửa hàng WooCommerce. Sử dụng các thông báo giao hàng miễn phí sẽ kích thích khách mua hàng để được miễn phí giao hàng, tăng thêm danh số cho chủ cửa hàng.

Làm thế nào để hiện thanh giao hàng miễn phí cho đơn hàng thông qua giá trị giỏ hàng trên trang web của bạn? Cùng tìm hiểu plugin để xem cách plugin hỗ trợ hiển thị thanh giao hàng miễn phí trên trang web của bạn.

WooCommerce Free Shipping Bar là gì? Plugin có hỗ trợ WooCommerce free shipping over amount?

Tăng doanh số và lưu lượng truy cập trang web là những mục tiêu quan trọng của một trang bán hàng trực tuyến. Hơn nữa, khách mua hàng đặc biệt mong muốn được giao hàng miễn phí. Woocommerce Free Shipping Bar – WooCommerce Free shipping plugin cho phép:

 • Hiển thị thanh giao hàng miễn phí và thanh tiến trình

 • Đa dạng các vị trí thanh giao hàng miễn phí và thanh tiến trình

 • Thiết kế: Bạn có thể thiết kế thanh giao hàng miễn phí cho phù hợp với trang web của bạn.

 • Tùy chỉnh thông báo linh hoạt trên thanh giao hàng miễn phí.

Hiệu ứng: Cài đặ để làm thanh giao hàng miễn phí hiện hoặc ẩn sau một khoảng thời gian, hoặc nhấp nút đóng thanh giao hàng miễn phí.

Try the Demo | Documents | Pro Version | Facebook group

Bạn có thể theo dõi hướng dẫn sau để cấu hình WooCommerce Free Shipping over amount.

Bạn có thể xem các sử dụng plugin thông qua video hướng dẫn này:

Chú ý quan trọng:

 • Plugin works based on WooCommerce plugin.

 • Được phát hành trên WordPress.org và bạn có thể sử dụng plugin miễn phí để xây dựng theme bán hàng

TÍNH NĂNG

Hiển thị thanh giao hàng miễn phí và thanh tiến trình để ưu đãi WooCommerce free shipping over amount

 • Free shipping bar: Thanh giao hàng miễn phí hiện thị những thông báo khác nhau cho đến khi khách đạt điều kiện giao hàng miễn phí. Bạn có thể chọn hiển thị thanh giao hàng miễn phí ở đầu hoặc cuối trang.

 • Thanh tiến trình: Thanh tiến trình thể hiện khách cần mua với lượng tương ứng bao nhiêu phần trăm để đạt được giao hàng miễn phí. Thanh tiến trình sẽ được hiển thị cùng với thanh giao hàng miễn phí

 • Thanh nhỏ hiển thị tiến trình: Thanh nhỏ hiển thị tiến trình thể hiện khách hàng cần mua thêm bao nhiêu để đạt được giao hàng miễn phí. Thanh nhỏ hiển thị tiến trình có thể hiện trên menu cart, sidebar cart, trang giỏ hàng và trang thanh toán.

Đa dạng các kiểu thanh giao hàng miễn phí và thanh quá trình để hiển thị WooCommerce free shipping over amount

 • Vị trí của thanh thông báo giao hàng miễn phí: Có 2 vị trí chính của thanh thông báo giao hàng miễn phí: đầu trang hoặc cuối trang.

 • Vị trí của thanh tiến trình: Có 2 vị trí chính của thanh tiến trình so với thanh thông báo giao hàng miễn phí: bên trong hoặc bên dưới

Thiết kế: Bạn có thể thiết kế hiển thị WooCommerce Free Shipping over amount phù hợp với trang web của bạn.

 • Thanh giao hàng miễn phí: Bạn có thể thiết lập màu nền, màu chữ, font size, hiệu ứng thanh (plain, đang tải, viền) của thanh giao hàng miễn phí.

 • Thanh tiến trình: Bạn có thể thiết lập màu nền, màu chữ, font size, hiệu ứng thanh (plain, đang tải, viền) của thanh tiến trình.

 • Tùy chỉnh CSS: Thiết kế thanh giao hàng miễn phí và thanh tiến trình theo cách bạn muốn.

Tính năng nổi bật khác

 • Thông báo chung: Nội dung thông báo được hiển thị trên thanh tiến trình khi người dùng truy cập vào trang web của bạn. Sử dụng những mã ngắn có sẵn để thêm vào tiêu đề hiển thị. Ví dụ: Miễn phí giao hàng khi đơn hàng lớn hơn hoặc bằng {min_amount}

 • Thông báo sau khi mua hàng: Nội dung thông báo được hiển thị trên thanh tiến trình khi người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Sử dụng những mã ngắn có sẵn để thêm vào tiêu đề hiển thị. Ví dụ: Bạn đã mua {total_amounts} trong tổng {min_amount} để được giao hàng miễn phí.

 • Thông báo nếu đạt tới giao hàng miễn phí: Nội dung thông báo được hiển thị trên thanh tiến trình khi người dùng đã mua lớn hơn hoặc bằng giá trị giao hàng miễn phí được thiết lập trong khu vực giao hàng miễn phí và sau đó người dùng có thể tới trang thanh toán trên thanh giao hàng thông qua mã ngắn. Ví dụ: Chúc mừng! Giỏ hàng của bạn đã đủ điều kiện giao hàng miễn phí. Tới trang {checkout_page}

 • Thông báo nếu chưa đạt được miễn phí giao hàng: Nội dung được hiển thị trên thanh tiến trình trên trang thanh toán khi người dùng cần bổ sung đơn hàng để đạt giao hàng miễn phí. Giá trị bổ sung có thể được hiện thị dưới dạng mã ngắn. Ví dụ: Bạn cần mua thêm {missing_amount} để đạt được giao hàng miễn phí. Tiếp tục {shopping}

Thông báo tùy chỉnh linh hoạt hiển thị trên thanh miễn phí giao hàng để tặng WooCommerce free shipping over amount

 • Khu vực giao hàng miễn phí: Lựa chọn khu vực giao hàng trong cài đặt của WooCommerce cho phép miễn phí giao hàng để hiển thị thanh tiến trình đạt miễn phí giao hàng.

 • Shortcodes: 6 mã ngắn có sẵn cho bạn để tùy chỉnh thanh thông báo giao hàng miễn phí trên front-end

  • {min_amount} – Giá trị đơn hàng tối thiểu để đạt được giao hàng miễn phí
  • {total_amounts} – Tổng giá trị giỏ hàng đã mua
  • {cart_amount} – Tổng giá trị giỏ hàng hiện tại
  • {missing_amount} – Giá trị đơn hàng còn thiếu để đạt giao hàng miễn phí
  • {checkout_page} – Dẫn tới trang thanh toán
  • {shopping} – Dẫn tới trang cửa hàng
 • Hoạt động trên chế độ điện thoại!: Thanh giao hàng miễn phí sẽ hiện trên điện thoại. Phần lớn các giao dịch mua bán thực hiện trên điện thoại vì vậy việc tương thích trên điện thoại cho phép hiển thị giao hàng miễn phí là một tính năng quan trọng.

 • Bắt đầu hiện thanh giao hàng miễn phí trong: Thời gian thanh thanh giao hàng miễn phí bắt đầu hiển thị sau khi trang được tải xong hoàn toàn.

 • Bạn có thể thiết kế để hiện thị WooCommerce Free Shipping over amount phù hợp với trang web của mình.: 3 kiểu hiển thị thanh giao hàng miễn phí, 2 vị trí (đầu, cuối trang), màu nền, màu chữ, màu đường dẫn, font-size, căn chữ, bật/tắt thanh tiến trình giao hàng miễn phí.

 • Biểu tượng gọi thanh giao hàng miễn phí: Bật/tắt biểu tượng gọi thanh giao hàng miễn phí. Nếu tắt tùy chọn, thanh giao hàng miễn phí sẽ xuất hiện và tự động biến mất

 • Dễ sử dụng: Plugin cung cấp giao diện thân thiện, thiết kế đẹp mắt.

BẢN CAO CẤP

 • Tất cả các tính năng của bản miễn phí.

 • 6 tháng hỗ trợ bản trả phí từ VillaTheme: Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng Free Shipping Bar for WooCommerce plugin.

 • Phát hiện quốc gia và lựa chọn khu vực giao hàng: Free shipping bar sẽ tự động phát hiện vị trí của khách hàng dựa trên địa chỉ IP. Sau đó tự động lựa chọn khu vực giao hàng. Ví dụ**: Cửa hàng của bạn tại Mỹ. Bạn cho phép miễn phí giao hàng cho đơn hàng lớn hơn 100 USD đến từ Mỹ. Nhưng nếu khách hàng đến từ Canada, đơn hàng của khách này sẽ cần 200USD để đạt giao hàng miễn phí. Plugin sẽ tự động phát hiện khu vực giao hàng (Mỹ hay Canada) để hiển thị thanh giao tiến trình phù hợp.

 • Bật/tắt thanh giao hàng miễn phí trên thiết bị điện thoại.

 • Thanh nhỏ hiển thị tiến trình: Thanh nhỏ hiển thị tiến trình thể hiện cần mua thêm bao nhiêu để khách có thể đạt được miễn phí giao hàng. Thanh nhỏ hiển thị tiến trình có thể hiển thị trên menu cart, sidebar cart, trang giỏ hàng và trang thanh toán.

 • Thiết kế: Nhiều tùy chọn thiết kế có trong bản trả phí Font-Family, màu nền thanh tiến trình, màu nền thanh tiến trình hiện tại, màu chữ trên thanh tiến trình, font-size thanh tiến trình, hiệu ứng thanh tiến trình.

 • Biểu tưởng gọi thanh giao hàng miễn phí: Biểu tưởng gọi thanh giao hàng miễn phí khi thanh bị ẩn.

 • Tùy chỉnh CSS: Thiết kế không giới hạn thanh giao hàng miễn phí với các tùy chỉnh CSS.

 • Bắt đầu hiện thanh giao hàng miễn phí trong: Thiết lập khoảng thời gian bắt đầu hiện thanh giao hàng miễn phí sau khi trang được tải xong hoàn toàn. Thanh giao hàng miễn phí sẽ không hiện trong thời gian trang đang được tải.

 • Tắt thông báo: Cho phép khách hàng đóng thanh thông báo giao hàng miễn phí.

 • Thời gian biến mất: Lựa chọn thời gian thanh giao hàng miễn phí tự động biến mất. Khách hàng có thể nhấp vào biểu tượng giao hàng miễn phí để gọi thanh giao hàng miễn phí hiện lên.

 • Conditional tags: Chọn ở trên những trang này, thanh giao hàng miễn phí sẽ hiện. Thông thường, bạn muốn thanh giao hàng miễn phí chỉ hiện thị trên các trang WooCommerce. Tùy chọn này giúp bạn thiết lập hiển thị thanh giao hàng miễn phí trên các trang mong muốn sử dụng WordPress conditional tags.

 • Chỉ định trang: Chọn ẩn thanh giao hàng miễn phí trên các trang như trang chủ, trang blog, trang giỏ hàng, trang thanh toán…

 • NÂNG CẤP BẢN TRẢ PHÍ https://codecanyon.net/item/woo-free-shipping-bar/19536343

CÓ THỂ BẠN CẦN

SUBRE – Product Subscription for WooCommerce: Convert WooCommerce simple products(physical or downloadable/virtual) to subscription products and allow recurring payments

Clear Autoptimize Cache Automatically: Clear Autoptimize cache automatically by cache amount or by time interval

FEWC – WooCommerce Extra Checkout Fields: Manage checkout fields using WordPress Customizer

EPOW – Custom Product Options for WooCommerce: Add extra options for products using frontend form builder

ChinaDS – Taobao Dropshipping for WooCommerce: Another Taobao dropshipping solution for WooCommerce stores

9MAIL – WordPress Email Templates Designer: Thay thế các email WordPress mặc định chỉ với văn bản bằng các mẫu đẹp và chuyên nghiệp hơn

EPOI – WP Points and Rewards: Xây dựng hệ thống Điểm và Phần thưởng cho một trang web WordPress

WebPOS – Point of Sale for WooCommerce: Giải pháp điểm bán hàng hỗ trợ cho cửa hàng WooCommerce

Jagif – WooCommerce Free Gift: Cách thức tặng quà cho khách hàng của bạn chưa bao giờ dễ dàng hơn thế

COREEM – Coupon Reminder for WooCommerce: Gửi email cho khách hàng để nhắc về coupon của họ, đặc biệt là những coupon sắp hết hạn

COMPE – WooCommerce Compare Products: Hỗ trợ khách hàng so sánh 2 hay nhiều sản phẩm để tìm ra sản phẩm phù hợp nhất mà khách hàng cần

W2S – Migrate WooCommerce to Shopify: Dễ dàng đưa các sản phẩm WooCommerce sang Shopify thông qua Shopify REST Admin API chính thức

REDIS – WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts: Tạo quy tắc định giá linh hoạt cho sản phẩm

EXMAGE – WordPress Image Links: Tiết kiệm dung lượng bộ nhớ nhờ sử dụng đường dẫn ảnh ngoài

Pofily – WooCommerce Product Filters: Bộ lọc nâng cao cho sản phẩm của WooCommerce

Product Builder for WooCommerce: Cho phép khách hàng xây dựng một bộ sản phẩm từ những thành phần nhỏ nhất từng bước một. Plugin hoạt động dựa trên WooCommerce với những tính năng hữu ích như: Tương thích, gửi email hoàn tất sản phẩm, bộ lọc thuộc tính.

WPBulky – WordPress Bulk Edit Post Types: Rút ngắn thời gian chỉnh sửa bài đăng/trang/tệp đính kèm … và các loại bài đăng tùy chỉnh khác ngoại trừ trường hợp do WooCommerce tạo (product, shop_order và shop_coupon)

Bulky – Bulk Edit Products for WooCommerce: Nhanh chóng, dễ dàng và giúp bạn rút ngắn rất nhiều thời gian chỉnh sửa sản phẩm với số lượng lớn.

Catna – Woo Name Your Price and Offers: Gợi ý đặt giá và ưu đãi

Product Size Chart For WooCommerce: Tạo và tùy chỉnh linh hoạt bảng kích thước cho sản phẩm một cách đơn giản nhưng hiệu quả

Product Pre-Orders for WooCommerce: Khách hàng có thể đặt hàng và thanh toán trước ngày dự kiến ​​phát hành.

Checkout Upsell Funnel for WooCommerce: Đưa ra những gợi ý sản phẩm và phiễu bán hàng thông minh trên trang thanh toán

Cart All In One For WooCommerce: Tất cả các tính năng về giỏ hàng bạn cần trong một plugin đơn giản

Email Template Customizer for WooCommerce: Tùy chỉnh email của WooCommerce – đẹp và chuyên nghiệp hơn chỉ sau vài bước tùy chỉnh đơn giản

Dropshipping and Fulfillment for AliExpress and WooCommerce: Giải pháp dropshipping miễn phí – Dễ dàng nhập dữ liệu sản phẩm từ AliExpress sang WooCommerce và tự động hoàn thiện đơn hàng AliExpress

Product Variations Swatches for WooCommerce: Hiển thị thuộc tính sản phẩm của WooCommerce bằng màu sắc, nút, hình ảnh, ảnh biến thể và biến thể radio một cách chuyên nghiệp và đẹp mắt

Orders Tracking for WooCommerce: Nhập mã theo dõi vận đơn và gửi thông tin tra cứu vận đơn tới khách hàng

Abandoned Cart Recovery For WooCommerce: Ghi lại giỏ hàng bị bỏ rơi & và gửi email nhắc nhở khách hàng khôi phục giỏ hàng của mình.

Import Shopify to WooCommerce: Import Shopify to WooCommerce plugin giúp bạn nhập dữ liệu từ cửa hàng Shopify sang WooCommerce

Customer Coupons for WooCommerce: Hiển thị phiếu giảm giá trên trang web của bạn

Virtual Reviews for WooCommerce: Virtual Reviews for WooCommerce tạo các bình luận ảo cho sản phẩm, hiển thị các bình luận được gợi ý giúp khách hàng để lại bình luận nhanh hơn. Hữu ích với nhất với những cửa hàng mới chưa có nhiều tương tác

Thank You Page Customizer for WooCommerce: Tùy chỉnh trang “Cảm ơn” (Thank You) của trang web và tặng mã giảm giá cho khách hàng sau khi đặt hàng thành công

Sales Countdown Timer: Tạo tâm lý khẩn cấp với đồng hồ đếm ngược để bắt đầu hoặc kết thúc sự kiện giảm giá, ra mắt cửa hàng hoặc các sự kiện khác

Suggestion Engine for WooCommerce: Cách dễ dàng nhất giúp bạn bán thêm nhiều sản phẩm bằng công cụ tìm kiếm và gợi ý sản phẩm trên cửa hàng Woo của bạn.

EU Cookies Bar: Một Plugin đơn giản giúp trang web của bạn tuân thủ luật Cookie

Lucky Wheel for WooCommerce: Thu hút khách hàng với trò chơi may mắn, thúc đẩy mua bán với những phần thưởng là mã giảm giá, thu thập email của khách hàng…

WordPress Lucky Wheel: WordPress Lucky Wheel cung cấp tới người dùng giải pháp tốt nhất để lấy địa chỉ email từ khách truy cập trang web WordPress, đồng thời tạo trò chơi may mắn để kích thích khách hàng mua hàng

Advanced Product Information for WooCommerce: Hiển thị thông tin trực quan về sản phẩm như đếm ngược giảm giá, huy hiệu giảm giá, ai mới mua sản phẩm gần đây, xếp hạng sản phẩm trong danh mục, những phương thức thanh toán hiện có…

LookBook for WooCommerce: Tạo Lookbook bắt mắt, mua sắm qua thẻ sản phẩm

Photo Reviews for WooCommerce: Cho phép khách hàng đăng bài đánh giá kèm ảnh, gửi email nhắc nhở đánh giá, tặng phiếu giảm giá cho bài đánh giá.

Product Builder for WooCommerce: Cho phép khách hàng xây dựng một bộ sản phẩm từ những thành phần nhỏ nhất từng bước một. Plugin hoạt động dựa trên WooCommerce với những tính năng hữu ích như: Tương thích, gửi email hoàn tất sản phẩm, bộ lọc thuộc tính.

Boost Sales for WooCommerce: Tăng lợi nhuận trên mỗi đơn hàng sử dụng kỹ thuật Bán thêm và Bán chéo

Notification for WooCommerce: Thúc đẩy mua bán bằng cách hiển thị những thống báo trực tiếp về việc mua hàng. Khách hàng sẽ nhìn thấy những đơn hàng gần đây khi họ ghé thăm trang web của bạn.

Multi Currency for WooCommerce: Cung cấp các công cụ để dễ dàng chuyển đổi sang các loại tiền tệ khác nhau và chấp nhận thanh toán chỉ bằng một loại tiền tệ hoặc tất cả các loại tiền tệ.

Coupon Box for WooCommerce: Đăng ký email để nhận mã giảm giá

3rd party services

Tài liệu tham khảo

Đường dẫn tới plugin

Ảnh màn hình

 • Cài đặt chung
 • Cài đặt thiết kế
 • Cài đặt thông báo
 • Cài đặt hiệu ứng
 • Cài đặt chỉ định trang
 • Init bar
 • Hiển thị thanh khi thêm giỏ hàng
 • Hiển thị thanh khi nhận giao hàng miễn phí

Cài đặt

 1. Giải nén gói tải xuống
 2. Tải woo-free-shipping-bar lên /wp-content/plugins/ thư mục
 3. Kích hoạt plugin thông qua thực đơn “Plugins” trên WordPress

Đánh giá

8 Tháng Hai, 2023 1 reply
Basic functions work well, not many options as to dress the bar up but it does it’s job. Lots of more options in the pro-version.
Đọc tất cả 39 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Free Shipping Bar for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Free Shipping Bar for WooCommerce” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Free Shipping Bar for WooCommerce” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

/1.2.3 – 2024.06.08/
– Updated: Support file
– Updated: Update security

/1.2.2 – 2024.05.06/
– Fixed: Missing min Css support file

/1.2.1 – 2024.04.11/
– Updated: Updated support file

/1.2.0 – 2023.09.05/
– Updated: Compatible with High-Performance order storage (COT)

/1.1.9 – 2023.02.21/
– Updated: Add nonce for ajax action

/1.1.8 – 2022.05.21/
– Updated: Compatible with WC6.5.0 and WP6.0.0
– Updated: Updated support
– Fixed: Fixed security

/**1.1.7 – 2022.03.29 **/
– Updated: Updated support

/**1.1.6 – 2022.03.21 **/
– Updated: Compatible with WC6.3.0 and WP5.9.0
– Updated: Updated support

/**1.1.5.1 – 2021.12.26 **/
– Updated: Compatible with WooCommerce 6.0.0

/**1.1.5 – 2021.10.22 **/
– Fixed: Fixed error with SG Optimizer – Error: couldn’t connect wordpress REST API

/**1.1.4.10 – 2021.09.18 **/
– Fixed: Font size in the bar text message not run the style in setting

/**1.1.4.9 – 2021.08.28 **/
– Fixed: Fixed compatible with SG Optimizer – Error: couldn’t connect wordpress REST API

/**1.1.4.8 – 2021.07.21 **/
– Fixed: Save settings

/**1.1.4.6 – 2021.06.18 **/
– Updated: Update support file

/**1.1.4.5 – 2021.06.01 **/
– Update: Dashboard notices

/*1.1.4.2 – 2020.10.28**/
– Fixed: Calculate after add coupon

/*1.1.4.1 – 2020.04.23**/
– Updated: Support file

/*1.1.3.9 – 2020.03.09**/
– Fixed: Display notice

/*1.1.3.8 – 2019.11.16**/
– Updated: Sanitize input data

/*1.1.3.7 – 2019.10.14**/
– Fixed: Display notice

/*1.1.3.6 – 2019.10.07**/
– Updated: Update readme

/*1.1.3.5 – 2019.05.10**/
– Updated: Compatible with WPML

/*1.1.3.4 – 2019.05.10**
– Updated: Change plugin name
– Updated: Change premium version url

/*1.1.3.3 – 2019.04.03**
– Updated: Make admin notices dismissible

/1.1.3.2 – 2019.03.02/
– Fixed: Wrong calculation when using tax or coupon
– Updated: Working with zone type continent, postcode, everywhere

/1.1.3.1 – 2018.12.11/
– Fixed: Tab JS in backend
– Fixed: Get option
– Updated: Class support

/1.1.3 – 2018.11.21/
– Updated: Make the same premium version

/1.1.2.3 – 2018.11.10/
– Fixed: Support class

/1.1.2.2 – 2018.10.17/
– Removed: Upgrade Notice

/1.1.2.1 – 2018.10.15/
– Removed: Upgrade Notice

/1.1.2 – 2018.07.31/
– Fixed: Get cart price
– Fixed: Hidden class CSS

/1.1.1 – 2018.06.05/
– Fixed: Conflict Constant with Premium version
– Fixed: Class Support
– Fixed: Get Zones

/1.1.0.1.1 – 2018.05.11/
– Updated: Class support

/1.1.0.1 – 2018.04.16/
– Updated: Plugin description

/1.1.0 – 2018.04.13/
– Added: New features
– Changed: Backend

/1.0.4 – 2017.06.01/
– Fixed: Check pro version

/1.0.3 – 2017.04.28/
– Updated: More option for message purchased.

/1.0.2 – 2017.04.17/
– Updated: Close icon
– Updated: Total cart amount in message purchased

/1.0.1 – 2017.04.13/
– Updated: Link
– Fixed: Close icon