Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Edit WooCommerce Templates

Mô tả

The plugin helps you edit WooCommerce templates files for your Current Theme

Plugin Features

 • Edit all WooCommerce templates
 • Save WooCommerce templates to current theme
 • Reset WooCommerce templates from current theme
 • Quick find WooCommerce templates

Ảnh màn hình

 • Main page
 • Edit page
 • Search by title
 • Search all changed templates

Đánh giá

22 Tháng Một, 2021
Das Plugin lässt sich leicht konfigurieren und lässt aber Spielraum für Fortgeschrittene.
21 Tháng Chín, 2020
Simple fast extensible and unobtrusive formatted. Play well with all my plugins!
20 Tháng Tư, 2020
Thanks so much, its very usefull
Đọc tất cả 19 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Edit WooCommerce Templates” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

 • Integration with WooCommerce Product Bundles plugin

1.0.3

 • Added support Child Themes

1.0.2

 • Added Bulk for saving to Theme

1.0.1

 • Added Syntax Highlighting

1.0.0

 • The first version