Edit WooCommerce Templates

Mô tả

The plugin helps you edit WooCommerce templates files for your Current Theme

Plugin Features

 • Edit all WooCommerce templates
 • Save WooCommerce templates to current theme
 • Reset WooCommerce templates from current theme
 • Quick find WooCommerce templates

Ảnh màn hình

 • Main page
 • Edit page
 • Search by title
 • Search all changed templates

Đánh giá

Đọc tất cả 28 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Edit WooCommerce Templates” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Edit WooCommerce Templates” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Edit WooCommerce Templates” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1.2

 • Fix: Vulnerability issue

1.1.1

 • Update compatibilities

1.1

 • Integration with WooCommerce Product Bundles plugin

1.0.3

 • Added support Child Themes

1.0.2

 • Added Bulk for saving to Theme

1.0.1

 • Added Syntax Highlighting

1.0.0

 • The first version