Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woo Dynamic Remarketing

Cài đặt

In WordPress -> Plugins -> Add New -> Upload Plugin -> Choose File -> dynamic-remarketing.zip -> Install Now -> Activate

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woo Dynamic Remarketing” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Release date: Nov 9th, 2015
The first version.

1.1

Release date: Feb 24th, 2017
Fix error with menu registering

2.0

Release date: Feb 24th, 2017
Added feed download in plugin

2.1

Release date: Mar 10th, 2017
Fix currency in feed

2.2

Release date: Mar 10th, 2017
Added category and price with taxes to feed