Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Drag Sort

Mô tả

WooCommerce Drop Sort plugin allows users to drag and drop products into the minicart and sort the the products in the cart.
The plugin is suitable for sites that allow packages.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload woo-drop-sort to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. You can additional css for the handle icon and minicart styles from woocommerce/Woo Drag Sort submenu page.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Drag Sort” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp