Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce display tax on product page

Mô tả

English:
Allows u to show the tax rate on the product page below the product price.
U can customize something.

German:
Ermöglicht dir die festgelegten Mehrwertsteuer der Produkte direkt auf der Produktseite anzuzeigen.

Cài đặt

  1. Upload plugin over wordpress
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress
  3. Configure the Plugin (Woocommerce->Settings->Tax on product page)

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload plugin over wordpress
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress
  3. Configure the Plugin (Woocommerce->Settings->Tax on product page)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce display tax on product page” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • released