Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woo Delivery-club Export

Mô tả

Unloading the woocommerce menu in xml format Delivery Club

A brief Markdown Example

The plugin is designed to upload the menu to the format Delivery Club

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the menu item “DC Woo Export” to configure the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woo Delivery-club Export” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Basic unloading of goods, split, standard variable positions, and different positions

1.1

  • Changed the xml upload folder.
  • Fix unloading of goods description
  • removed unnecessary methods

1.1.1

  • add support link, to Telegram

1.1.2

  • fix bugs