Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Customize ERC20 Currency

Mô tả

This plugin will add new Custom Currency to help you change your web site from a normal shop to a Bitcoin (ERC20) Shop.

0.0.3

  1. update plugin guide

0.0.1

  1. init plugin

Cài đặt

  1. download Plugin
  2. install plugin
  3. Set your own currency at options.

Hỏi đáp

  1. How to change currency
    A: You must change currency at WooCommerce Settings

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Customize ERC20 Currency” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp