Woocommerce Custom Checkout Fields Editor With Drag & Drop

Mô tả

Woocommerce Custom Checkout Fields Editor With Drag & Drop is a most helpful plugin that help you to add edit and delete custom field.

Powered By Easy Softonic

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload the entire es-woo-custom-checkout-fields folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Finf Option under Woocommerce.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woocommerce Custom Checkout Fields Editor With Drag & Drop” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp