Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woocommerce Bought Products

Mô tả

You get a complete list of the products purchased by a current user. If the same product is purchased more than once by the same user then it doesn't show in the list every time.

You may use shortcode [boughtproduct] for get list of product.

Cài đặt

  1. Upload woo-bought-products folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress.
  3. That\’s it you are ready to go 🙂 .

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woocommerce Bought Products” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version.= 1.1 =
  • Minor Change.= 1.2 =
  • Localization