WordPress.org

Plugin Directory

Boost Sales for WooCommerce – Thiết lập Bán thêm & Popup hiển thị sản phẩm Bán chéo & Tự động áp dụng mã giảm giá

Boost Sales for WooCommerce – Thiết lập Bán thêm & Popup hiển thị sản phẩm Bán chéo & Tự động áp dụng mã giảm giá

Mô tả

WooCommerce Cross Sell and Upsell giúp triển khai chiến lược bán hàng đơn giản và hiệu quả. WooCommerce Cross Sell and Upsell là kỹ thuật bán hàng phổ biến giúp đưa ra những gợi ý sản phẩm linh hoạt, khuyến khích khách hàng mua thêm sản phẩm, hỗ trợ chủ cửa hàng tăng danh số. Nắm bắt được nhu cầu này của chủ cửa hàng, VillaTheme đã phát triển sản phẩm thiết kết phù hợp cho việc bán hàng Cross Sell và Upsell, giúp tạo ra các sản phẩm Cross Sell và Upsell nhanh chóng, hiệu quả và tối ưu. Hãy cùng tìm hiểu thêm về plugin đặc biệt này.

Boost Sales for WooCommerce giúp kích thích khách hàng mua sản phẩm bằng kỹ thuật up-selling, cross-selling. Từ đó giúp tăng lợi nhuận, doanh thu cho trang web của bạn. Boost Sales for WooCommerce cho phép bạn thêm sản phẩm Cross Sell và Upsell products trong một hệ thống độc lập với WooCommerce.

Up-selling là hình thức cố gắng thuyết phục khách hàng mua sản phẩm cùng loại cao cấp hơn, một bản nâng cấp hoặc một mặt hàng bổ sung để thu lại nhiều lợi ích hơn. Ví dụ, người bán sẽ thu hút người mua bởi những sản phẩm có phiên bản mới hơn là phiên bản cũ nhưng rẻ tiền hơn, bằng cách đưa thêm những tính năng mới trong phiên bản mới.

Một kỹ thuật bán hàng tương tự đó là cross-selling, có thể gợi ý mua thêm các sản phẩm nên mua thêm. Ví dụ: “Bạn có muốn mua thêm bánh với kem?” Nó sẽ đem lại lợi ích trong kinh doanh khi sử dụng cả 2 kỹ thuật để tăng lợi nhuận và nâng cao trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ra rằng upselling hiệu quả hơn cross-selling.

Thử Demo | Tài liệu tham khảo | Bản cao cấp | Nhóm Facebook

Lưu ý quan trọng:

 • Plugin works based on WooCommerce plugin.

 • Được phát hành trên WordPress.org và bạn có thể sử dụng plugin miễn phí để xây dựng theme bán hàng

UP-SELL

 • Hiển thị up-sells pop-up: Hiển thị WooCommerce upsell pop up giới thiệu những sản phẩm up-sell khi khách hàng nhấp Thêm vào giỏ hàng. Sản phẩm Up-sells là những sản phẩm tương tự với giá thành cao hơn và hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận hơn.

 • Đồng bộ dữ liệu với WooCommerce: Nếu bạn đã tạo sản phẩm upsell trên WooCommerce trước đó, plugin cho phép bạn đồng bộ và sử dụng những sản phẩm đó sang Boost Sales for WooCommerce.

 • Thêm sản phẩm up-sell cho từng sản phẩm: Lựa chọn những sản phẩm nào sẽ xuất hiện trên up-sell popup cho từng sản phẩm.

 • Hiển thị tất cả sản phẩm trong danh mục: Hiển thị tất cả các sản phẩm trong cùng danh mục của sản phẩm khách vừa thêm vào giỏ hàng trên up-sell popup.

 • Sắp xếp theo: cho phép bạn chọn thứ tự sản phẩm hiện trên up-sell pop-up. Theo giá sản phẩm, tên sản phẩm, hay ngẫu nhiên.

 • Ẩn sản phẩm out-of-stock: sản phẩm hết hàng sẽ được tự động ẩn trên up-sell pop-up.

CROSS-SELL

 • Gói sản phẩm: Tạo gói sản phẩm sau đó bán ở mức giá chiết khấu.

 • Hiển thị Cross-sells popup: Hiển thị cross-sell pop-up với gói sản phẩm bao gồm sản phẩm mà khách hàng định mua.

 • Tùy chỉnh thông báo: Tùy chỉnh thông báo cross-sell pop-up (Chờ chút! Xem gợi ý này dành cho bạn! )

 • Tên gói: Mặc định, gói sẽ được đặt tên” Gói của…” bạn có thể đổi tên.

 • Động bộ Cross-sell từ WooCommerce: đồng bộ gói cross-sell từ WooCommerce cross-sell.

THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

 • Cho phép hiển thị sản phẩm upsell trên trang, khi nhấp vào nút thêm vào giỏ hàng trên trang chi tiết sản phẩm, cho phép thêm sản phẩm chính và sản phẩm upsell vào giỏ chỉ qua một lần nhấp chuột

 • Mã ngắn: Mã ngắn sản phẩm thường được mua cùng được sử dụng để hiển thị những sản phẩm hay được mua cùng và chèn ở nơi mà bạn muốn.

TÍNH NĂNG TRONG BẢN CAO CẤP

Bản trả phí có tất cả các tùy chọn trong bản miễn phí

UP-SELL

 • Thêm Up-Sells hàng loạt: cho phép bạn thêm up-sell cho nhiều sản phẩm cùng lúc.

 • Ẩn trên trang chi tiết sản phẩm: tùy chọn này cho phép bạn ẩn up-sell pop-up trên trang chi tiết sản phẩm. Pop-up sẽ chỉ hiện trên trang cửa hàng/danh mục sản phẩm.

 • Ẩn sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng: sản phẩm đã có trong giỏ hàng sẽ không được hiển thị trên up-sell pop-up.

 • Đi tới trang giỏ hàng: tự động chuyển hướng đến trang giỏ hàng khi sản phẩm up-sell được thêm vào giỏ hàng.

 • Sản phẩm được xem gần đây: plugin sẽ tự động hiển thị sản phẩm vừa mới xem gần đây trên Upsell popup.

 • Sản phẩm cùng danh mục con: Hiện các sản phẩm cùng danh mục con của sản phẩm được thêm vào giỏ hàng trên Upsell popup. Đó là danh mục con cuối cùng. Tùy chọn sẽ hoạt động nếu tùy chọn “Sản phẩm cùng danh mục” đang bật.

 • Sản phẩm cùng thẻ: Hiện sản phẩm có cùng thẻ với sản phẩm chính trên Upsell popup

 • Sản phẩm không hiện upsell: plugin sẽ khoogn hiển thị up-sell pop-up trên những sản phẩm này.

 • Sản phẩm không hiện trên upsell: plugin sẽ không hiển thị những sản phẩm này trên up-sell pop-up.

 • Ẩn nút xem thêm: lựa chọn nếu bạn muốn hiển thị nút xem thêm trên sản phẩm upsell. Nút xem thêm cho phép khách hàng đi tới trang sản phẩm up-sell.

 • Thêm vào giỏ hàng sử dụng AJAX: Plugin hoạt động với nút thêm vào giỏ hàng sử dụng AJAX của WooCommerce.

 • Sử dụng Ajax thêm vào giỏ hàng đối với các sản phẩm trên up-sell popup: Không chuyển sang trang giỏ hàng khi khách thêm sản phẩm upsell vào giỏ.

 • Hiển thị nếu trống: Luôn hiển thị sản phẩm upsell popup ngay khi không có sản phẩm nào được xét

 • Mẫu và kiểu thêm vào giỏ hàng khác nhau giữa chế độ PC và điện thoại

CROSS-SELL

 • Giá động & giảm giá: Giúp giá gói hàng linh hoạt hơn, đặc biệt khi gói hàng chứa sản phẩm biến thể có nhiều biến thể với những mức giá khác nhau. Chiết khấu có thể được áp dụng hoặc không.

 • Hiển thị trên trang sản phẩm: gói sản phẩm cross-sell sẽ được hiển thị trên trang sản phẩm thay vì pop-up. Bạn có thể chọn hiển thị cross-sell ngay dưới nút thêm vào giỏ hàng, trên thẻ mô tả sản phẩm, dưới thẻ mô tả sản phẩm.

 • Hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm: lựa chọn nếu bạn muốn hiển thị cross-sell trên trang chi tiết sản phẩm.

 • Hiển thị trên trang giỏ hàng: lựa chọn nếu bạn muốn hiển thị cross-sell trên trang giỏ hàng.

 • Hiển thị trên trang thanh toán: lựa chọn nếu bạn muốn hiển thị cross-sell trên trang thanh toán.

 • Mô tả: thay đổi mô tả gói sản phẩm cross-sell.

 • Tên: đổi tên gói sản phẩm cross-sell.

 • Ghi đè sản phẩm: khi gói sản phẩm được thêm bào giỏ hàng, các mặt hàng có trong gói được thêm riêng lẻ trước đó có thể tự động được loại bỏ.

 • Thêm gói vào giỏ hàng sử dụng Ajax: thêm gói sản phẩm vào giỏ hàng mà không tải lại trang.

 • Ẩn sản phẩm out-of-stock: nếu sản phẩm nào đó trong gói bị hết hàng, gói sản phẩm đó sẽ không được hiển thị.

 • Tính toán lại giá gói sản phẩm: thiết lập quy tắc giá, sau đó plugin sẽ tự động tính toán giá gói sản phẩm dựa trên quy tắc đã thiết lập khi bạn tạo gói sản phẩm

 • Nhiều mẫu và có thể chọn kiểu khác nhau giữa chế độ PC và điện thoại

 • Tùy chỉnh màu để phù hợp với theme của bạn

SẢN PHẨM THƯỜNG MUA CÙNG

 • Thêm nhiều nguồn sản phẩm: Bên cạnh upsell, bạn có thể chọn cross-sells, Woo upsells/crossells hoặc bất kỳ nguồn nào để lấy sản phẩm hiện trên Sản phẩm thường mua cùng

 • Thêm nhiều kiểu: Hỗ trợ kiểu ngang

 • Thêm gói vào giỏ hàng: Nếu bạn chọn cross-sells là nguồn cho sản phẩm thường mua cùng, gói sản phẩm có thể được thêm vào giỏ hàng thay vì thêm từng sản phẩm đơn lẻ.

THANH GIẢM GIÁ

 • Thanh tiến trình giảm giá: Thanh tiến trình giảm giá hiển thị cho biết khách cần mua thêm bao nhiêu để nhận mã giảm giá. (Dựa trên hệ thống phiếu giảm giá của WooCommerce).

 • Thêm bao nhiêu: Hỗ trợ người dùng biết họ cần mua thêm bao nhiêu để nhận được mã giảm giá.

 • Đồng bộ dữ liệu với WooCommerce: Plugin sẽ đồng bộ dữ liệu với WooCommerce. Bạn có thể lựa chọn mã giảm giá được tạo trong hệ thống WooCommerce để hiển thị trên thanh tiến trình giảm giá.

 • Cảm ơn khách hàng: Khi khách hàng đạt mức tối thiểu để nhận giảm gái, một thông báo tin nhắn CẢM ƠN sẽ được hiển thị để chúc mừng họ.

 • Tùy chỉnh thanh tiến trình giảm giá: Bạn có thể tùy chỉnh vị trí, màu sắc, màu nền, mô tả, và thông báo trên than tiến trình giảm giá.

 • Tự động chuyển đến trang thanh toán: Cho phép tự động chuyển đến trang thanh toán sau khi đạt được điều kiện giảm giá.

HỖ TRỢ ĐA NGÔN NGỮ

 • Tất cả các trường đầu vào có thể được dịch sang ngôn ngữ khác, khi cài WPML/Polylang

 • Có khả năng đồng bộ upsell đã được thiết lập từ ngôn ngữ mặc định của trang web khi chuyển sang ngôn ngữ khác

 • MUA BẢN CAO CẤP https://codecanyon.net/item/woocommerce-boost-sales/19668456

CÓ THỂ BẠN CẦN

SUBRE – Product Subscription for WooCommerce: Convert WooCommerce simple products(physical or downloadable/virtual) to subscription products and allow recurring payments

Clear Autoptimize Cache Automatically: Clear Autoptimize cache automatically by cache amount or by time interval

FEWC – WooCommerce Extra Checkout Fields: Manage checkout fields using WordPress Customizer

EPOW – Custom Product Options for WooCommerce: Add extra options for products using frontend form builder

ChinaDS – Taobao Dropshipping cho WooCommerce: Cung cấp giải pháp về dropshipping Taobao dành cho các cửa hàng WooCommerce

9MAIL – WordPress Email Templates Designer: Thay thế các email WordPress mặc định chỉ với văn bản bằng các mẫu đẹp và chuyên nghiệp hơn

EPOI – WP Points and Rewards: Xây dựng hệ thống Điểm và Phần thưởng cho một trang web WordPress

WebPOS – Point of Sale for WooCommerce: Giải pháp điểm bán hàng hỗ trợ cho cửa hàng WooCommerce

Jagif – WooCommerce Free Gift: Cách thức tặng quà cho khách hàng của bạn chưa bao giờ dễ dàng hơn thế

COREEM – Coupon Reminder for WooCommerce: Gửi email cho khách hàng để nhắc về coupon của họ, đặc biệt là những coupon sắp hết hạn

COMPE – WooCommerce Compare Products: Hỗ trợ khách hàng so sánh 2 hay nhiều sản phẩm để tìm ra sản phẩm phù hợp nhất mà khách hàng cần

W2S – Migrate WooCommerce to Shopify: Dễ dàng đưa các sản phẩm WooCommerce sang Shopify thông qua Shopify REST Admin API chính thức

EXMAGE – WordPress Image Links: Tiết kiệm dung lượng bộ nhớ nhờ sử dụng đường dẫn ảnh ngoài

Pofily – WooCommerce Product Filters: Bộ lọc nâng cao cho sản phẩm của WooCommerce

REDIS – WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts: Tạo quy tắc định giá linh hoạt cho sản phẩm

Bopo – Woo Product Bundle Builder: Plugin gợi ý cho khách hàng mua theo gói sản phẩm một cách linh hoạt và tiện lợi

WPBulky – WordPress Bulk Edit Post Types: Rút ngắn thời gian chỉnh sửa bài đăng/trang/tệp đính kèm … và các loại bài đăng tùy chỉnh khác ngoại trừ trường hợp do WooCommerce tạo (product, shop_order và shop_coupon)

Bulky – Bulk Edit Products for WooCommerce: Nhanh chóng, dễ dàng và giúp bạn rút ngắn rất nhiều thời gian chỉnh sửa sản phẩm với số lượng lớn.

Catna – Woo Name Your Price and Offers: Gợi ý đặt giá và ưu đãi

Product Size Chart For WooCommerce: Tạo và tùy chỉnh linh hoạt bảng kích thước cho sản phẩm một cách đơn giản nhưng hiệu quả

Checkout Upsell Funnel for WooCommerce: Đưa ra những gợi ý sản phẩm và phiễu bán hàng thông minh trên trang thanh toán

Cart All In One For WooCommerce: Tất cả các tính năng về giỏ hàng bạn cần trong một plugin đơn giản

Email Template Customizer for WooCommerce: Tùy chỉnh email của WooCommerce – đẹp và chuyên nghiệp hơn chỉ sau vài bước tùy chỉnh đơn giản

Product Variations Swatches for WooCommerce: Hiển thị thuộc tính sản phẩm của WooCommerce bằng màu sắc, nút, hình ảnh, ảnh biến thể và biến thể radio một cách chuyên nghiệp và đẹp mắt

Dropshipping and Fulfillment for AliExpress and WooCommerce: Giải pháp dropshipping miễn phí – Dễ dàng nhập dữ liệu sản phẩm từ AliExpress sang WooCommerce và tự động hoàn thiện đơn hàng AliExpress

Orders Tracking for WooCommerce: Nhập mã theo dõi vận đơn và gửi thông tin tra cứu vận đơn tới khách hàng

Abandoned Cart Recovery For WooCommerce: Ghi lại giỏ hàng bị bỏ rơi & và gửi email nhắc nhở khách hàng khôi phục giỏ hàng của mình.

Import Shopify to WooCommerce: Import Shopify to WooCommerce plugin giúp bạn nhập dữ liệu từ cửa hàng Shopify sang WooCommerce

Customer Coupons for WooCommerce: Hiển thị phiếu giảm giá trên trang web của bạn

Virtual Reviews for WooCommerce: Virtual Reviews for WooCommerce tạo các bình luận ảo cho sản phẩm, hiển thị các bình luận được gợi ý giúp khách hàng để lại bình luận nhanh hơn. Hữu ích với nhất với những cửa hàng mới chưa có nhiều tương tác

Thank You Page Customizer for WooCommerce: Tùy chỉnh trang “Cảm ơn” (Thank You) của trang web và tặng mã giảm giá cho khách hàng sau khi đặt hàng thành công

Sales Countdown Timer: Tạo tâm lý khẩn cấp với đồng hồ đếm ngược để bắt đầu hoặc kết thúc sự kiện giảm giá, ra mắt cửa hàng hoặc các sự kiện khác

EU Cookies Bar: Một Plugin đơn giản giúp trang web của bạn tuân thủ luật Cookie

Lucky Wheel for WooCommerce: Thu hút khách hàng với trò chơi may mắn, thúc đẩy mua bán với những phần thưởng là mã giảm giá, thu thập email của khách hàng…

WordPress Lucky Wheel: WordPress Lucky Wheel cung cấp tới người dùng giải pháp tốt nhất để lấy địa chỉ email từ khách truy cập trang web WordPress, đồng thời tạo trò chơi may mắn để kích thích khách hàng mua hàng

Advanced Product Information for WooCommerce: Hiển thị thông tin trực quan về sản phẩm như đếm ngược giảm giá, huy hiệu giảm giá, ai mới mua sản phẩm gần đây, xếp hạng sản phẩm trong danh mục, những phương thức thanh toán hiện có…

LookBook for WooCommerce: Tạo Lookbook bắt mắt, mua sắm qua thẻ sản phẩm

Photo Reviews for WooCommerce: Cho phép khách hàng đăng bài đánh giá kèm ảnh, gửi email nhắc nhở đánh giá, tặng phiếu giảm giá cho bài đánh giá.

Product Builder for WooCommerce: Cho phép khách hàng xây dựng một bộ sản phẩm từ những thành phần nhỏ nhất từng bước một. Plugin hoạt động dựa trên WooCommerce với những tính năng hữu ích như: Tương thích, gửi email hoàn tất sản phẩm, bộ lọc thuộc tính.

Free Shipping Bar for WooCommerce: Sử dụng Giao hàng miễn phí như một công cụ marketing, khuyến khích khách hàng mua thêm để nhận miễn phí giao hàng.

Notification for WooCommerce: Thúc đẩy mua bán bằng cách hiển thị những thống báo trực tiếp về việc mua hàng. Khách hàng sẽ nhìn thấy những đơn hàng gần đây khi họ ghé thăm trang web của bạn.

Multi Currency for WooCommerce: Cung cấp các công cụ để dễ dàng chuyển đổi sang các loại tiền tệ khác nhau và chấp nhận thanh toán chỉ bằng một loại tiền tệ hoặc tất cả các loại tiền tệ.

Coupon Box for WooCommerce: Đăng ký email để nhận mã giảm giá

Tài liệu tham khảo

Đường dẫn tới plugin

Ảnh màn hình

 • Cross sells
 • Upsells

Cài đặt

 1. Giải nén gói tải về
 2. Upload woo-boost-sales to the /wp-content/plugins/ directory
 3. Kích hoạt plugin thông qua thực đơn ‘Plugins’ trong WordPress

Đánh giá

25 Tháng Năm, 2021 4 trả lời
The free version of the plugin is USELESS! There is nothing you can do with the free version of the plugin. On every option there is a direct link to the PRO version. The design tab contains 30(!) times the following link “Upgrade to Pro version” Giving 1 star, because 0 stars is not an option!

.

7 Tháng Mười Hai, 2019
.
Đọc tất cả 8 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Boost Sales for WooCommerce – Thiết lập Bán thêm & Popup hiển thị sản phẩm Bán chéo & Tự động áp dụng mã giảm giá” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Boost Sales for WooCommerce – Thiết lập Bán thêm & Popup hiển thị sản phẩm Bán chéo & Tự động áp dụng mã giảm giá” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Boost Sales for WooCommerce – Thiết lập Bán thêm & Popup hiển thị sản phẩm Bán chéo & Tự động áp dụng mã giảm giá” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

/1.2.12 – 2024.06.27/
– Updated: Compatible with WC 8.9

/1.2.11 – 2024.04.13/
– Updated: Compatible with WP 6.5 and WC 8.7
– Updated: Update support class

/**1.2.10 – 2023.07.10*/
– Updated: Check compatible notice

/**1.2.9 – 2023.07.03*/
– Updated: Compatible with WooCommerce HPOS(COT)

/**1.2.8 – 2022.11.02*/
– Updated: Compatibility check with WP 6.1 and WC 7

/**1.2.7 – 2022.08.08*/
– Fixed: Changing variation from Frequently bought together affects the main product image on product details page
– Fixed: Sanitize, escape data
– Updated: VillaTheme_Support

/**1.2.6 – 2022.05.30*/
– Updated: VillaTheme_Support
– Updated: Compatible with WP 6.0

/**1.2.5 – 2022.04.21*/
– Fixed: Compatibility issue with Ajax add to cart plugin
– Fixed: Sanitize, escape data
– Fixed: Sanitize attribute value correctly
– Fixed: Some issues with non-latin attribute name/value
– Fixed: Upsells not showing after adding a variable product to cart on product list via WooCommerce Cart All In One plugin
– Fixed: Upsells not showing after adding a product to cart on product list on single product page
– Updated: VillaTheme_Support

/**1.2.4 – 2022.03.29*/
– Updated: VillaTheme_Support

/**1.2.3 – 2022.03.21*/
– Fixed: Action of add-to-cart form of upsells popup in some cases
– Updated: VillaTheme_Support

/**1.2.2 – 2022.01.15*/
– Fixed: Deprecated is_ajax in WC6.1

/**1.2.1 – 2022.01.10*/
– Updated: VillaTheme_Support
– Updated: Prevent bundle item quantity from being changed via cart update

/**1.2.0 – 2021.11.12*/
– Added: Frequently bought together
– Added: Support of overriding templates
– Added: Display saved amount of bundle in cart/checkout
– Updated: Replace “woocommerce” with “woo” in slugs of all pages of the plugin to match with other VillaTheme plugins on wordpress.org
– Updated: Unlock several features of up-sells and cross-sells

/**1.1.7.10 – 2021.08.05*/
– Updated: Class VillaTheme_Support
– Updated: Compatible with WP 5.8 and WC 5.5

/**1.1.7.9 – 2020.08.14*/
– Updated: Compatible with WP 5.5 and WC4.3
– Improved: Product Upsells/Crosssell management page

/**1.1.7.8 – 2020.04.23*/
– Updated: Class support

/**1.1.7.7 – 2020.03.23*/
– Updated: Compatible with WP 5.4 and WC4.0
– Updated: Class support

/**1.1.7.6 – 2020.02.06*/
– Fixed: Missing string translation for “View more”, “Frequently bought with {name_product}”

/**1.1.7.4 – 2019.11.16*/
– Updated: Compatible with WP 5.3 and WooCommerce 3.8

/**1.1.7.3 – 2019.10.07*/
– Updated: Premium URL

/**1.1.7.2 – 2019.05.10*/
– Updated: Change plugin name
– Updated: Change premium version url

/**1.1.7.1 – 2019.04.03*/
– Updated: Make admin notices dismissible

/1.1.7 – 2019.02.25/
– Fixed: Tab JS in backend
– Updated: Class support

/**1.1.6.3 – 2018.11.10 **/
– Updated: Class support

/**1.1.6.2 – 2018.10.17 **/
– Removed: Upgrade notice
– updated: Class support

/**1.1.6.1 – 2018.10.15 **/
– Removed: Upgrade Notice

/**1.1.6 – 2018.05.18 **/
– Fixed: Button flex on Mobile
– Fixed: Add first cross-sell product
– Fixed: Thumb and Title on upsells

/**1.1.5.1 – 2018.05.11 **/
– Fixed: Class Support
– Fixed: Overflow of overlay

/**1.1.5 – 2018.05.04 **/
– Fixed: Ajax JS load upsells

/**1.1.3.1 – 2018.04.11 **/
– Updated: Class support

/**1.1.3 – 2018.03.26 **/
– Added: Upsells with special products
– Changed: Icon and banner

/**1.1.2 – 2018.03.23 **/
– Fixed: JS add to cart on archive page
– Fixed: Max price of product variation on upsell popup

/**1.1.1 – 2018.03.06 **/
– Fixed: Upsell enable option
– Fixed: Description option
– Fixed: Class support

/**1.1.0 – 2018.03.03 **/
– Changed: The same with premium version

/1.0.2.3 – 2017.09.26/
– Fixed: Unbind body JS

/1.0.2.2 – 2017.08.07/
– Fixed: Limit product display on popup cross-sells and beautify

/1.0.2.1 – 2017.07.08/
– Fixed: Only display list product publish on up-sells and cross-sells page.

/1.0.2 – 2017.06.12/
– Updated: Add cross-sells product directly on cross sell page and automatic generate product Bundle
– Fixed: Reset post query
– Fixed: Exactly cross-sells product price on cart page

/**1.0.1 – 2017.05.24 **/
– Fixed: Active pro version