WordPress.org

Plugin Directory

ALD – Dropshipping and Fulfillment for AliExpress and WooCommerce

ALD – Dropshipping and Fulfillment for AliExpress and WooCommerce

Mô tả

ALD – Dropshipping and Fulfillment for AliExpress and WooCommerce cho phép chủ cửa hàng nhập sản phẩm AliExpress sang cửa hàng WooCommerce của họ. Điều này giúp cho chủ cửa hàng dễ dàng sở hữu và vận hàng kinh doanh trên trang thương mại điện từ với nhiều sản phẩm đa dạng từ AliExpress và có thêm thu nhập từ kinh doanh trực tuyến.

Plugin AliExpress Dropshipping plugin for WooCommerce miễn phí hàng đầu hiện nay.

Xem demo | Tài liệu hướng dẫn | Bản trả phí | Tải về Extension | Nhóm Facebook

Xem trước ALD – Dropshipping and Fulfillment for AliExpress and WooCommerce

Làm thế nào để cài đặt và sử dụng plugin

Cài đặt WooCommerce AliExpress Dropshipping Extension từ cửa hàng Chrome Web

Cài đặt thủ công WooCommerce AliExpress Dropshipping Extension

Lưu ý quan trọng:

 • Plugin hoạt động dựa trên WooCommerce plugin.

 • Trang web của bạn cần sử dụng chứng thực SSL để liên kết với chrome extension

 • Cấu trúc đường dẫn không thể là “Văn bản thuần túy”

 • Chúng tôi không hoàn toàn đảm bảo mọi thông tin thô được nhập từ AliExpress bởi plugin và không cam kết trách nhiệm cho tính không chính xác, tính đầy đủ, tính cập nhật, hoặc những thông tin không đáp ứng mong muốn cụ thể nào đó. Những rủi ro liên quan đến nguồn thông tin thô được nhập từ ALiExpress sẽ không được cam kết chịu trách nhiệm bởi plugin.

 • Trong một số trường hợp khi thông tin cung cấp thông qua plugin có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc sự thiếu sót từ phía AliExpress như mô tả sản phẩm, chương trình ưu đãi, khuyến mại, giá cả, phí giao hàng, tình trạng còn hàng, khung thời gian giao hàng. Ngoài những quy định chính thức bắt buộc, chúng tôi không thể can thiệp hoặc cam kết sửa đổi, cập nhật, thay thế, hoặc làm rõ tài tư liệu này.

 • Plugin được phát hành trên WordPress.org bạn có thể sử dụng plugin miễn phí xây dựng chủ đề để bán

TÍNH NĂNG

Nhập sản phẩm:

Plugin cho phép bạn nhập sản phẩm từ AliExpress tới nhiều cửa hàng WooCommerce cùng một lúc.

Kể từ phiên bản 1.0.3, bạn có thể xác thực extension sử dụng xác thực qua WooCommerce REST API (Khuyến dùng) để giảm thiểu lỗi. Khi xác thực, vui lòng tắt các chế độ bảo trì trang web.

Liên kết với extension sử dụng secret key vẫn còn, nhưng có thể sẽ không còn sử dụng nữa trong những cập nhật tới.

 • Nhập từ trang chi tiết sản phẩm

 • Nhập từ trang danh mục

Thiết lập quy tắc cho tất cả các sản phẩm nhập về:

Bạn có thể thiết lập quy tắc chung cho tất cả các sản phẩm nhập về trong cài đặt sản phẩm.

 • Thuộc tính sản phẩm chung: Bạn có thể chọn cho phép thuộc tính nhập về là thuộc tính chung hay thuộc tính tùy chỉnh (được thêm vào từ phiên bản 1.0.4)

 • Trang thái sản phẩm: Lựa chọn trạng thái cho tất cả các sản phẩm nhập về từ AliExpress. Trạng thái sản phẩm có thể là: Công khai, chờ xử lý hoặc nháp.

 • Mức độ hiển thị Catalog: Cài đặt này cho phép xác định sản phẩm sẽ được liệt kê trên những trang cửa hàng nào.

 • Mô tả sản phẩm: Tùy chỉnh mô tả sản phẩm sau khi thêm sản phẩm vào danh sách nhập về.

 • Lựa chọn ảnh sản phẩm: Bật lên, ảnh đầu tiên sẽ được lựa chọn làm ảnh sản phẩm và các ảnh khác (Ngoại trừ ảnh từ mô tả sản phẩm) được lựa chọn trong thư viện khi thêm sản phẩm sang danh sách nhập về.

 • Ảnh trong phần mô tả: Ảnh trong phần mô tả sản phẩm có thể được tải về máy chủ, và bạn có thể sửa ảnh cho phù hợp với trang web của mình thông qua plugin khác

 • Danh mục mặc định: Sản phẩm sẽ được gán vào danh mục mặc định trong mục Danh sách nhập về

 • Thẻ sản phẩm mặc định: Điền tiêu đề thẻ.

 • Hiển thị biến thể sản phẩm trên trang sản phẩm: Bật để cho phép hiển thị biến thể của sản phẩm được nhập về trên trang sản phẩm

 • Quản lý kho: Bật để quản lý kho và nhập tồn kho sản phẩm. Nếu bạn tắt tính năng này, trạng thái kho sản phẩm sẽ được đặt là “Còn hàng” và tồn kho sản phẩm sẽ không được nhập về.

 • Ẩn giao hàng từ: Bật để ẩn thuộc tính giao hàng từ Trung Quốc.

 • Tìm kiếm và thay thế: Tìm kiếm chuỗi trong tiêu đề sản phẩm và mô tả sản phẩm sau đó thay thế những chuỗi tìm được với giá trị tương ứng.

Thiết lập quy tắc giá cho tất cả các sản phẩm:

 • Cài đặt giá sản phẩm: Cho phép bạn thiết lập quy tắc giá cho tất cả các sản phẩm nhập về.

 • Tỷ giá hối đoái đơn vị tiền tệ của sản phẩm nhập về: Cho phép bạn đặt tỷ giá hối đoái để chuyển đổi đơn vị tiền tệ của sản phẩm nhập về sang đơn vị tiền tương ứng trên cửa hàng của bạn.

 • Hiển thị chi phí vận chuyển: Hiển thị chi phí vận chuyển cho phép bạn thêm chi phí vận chuyển vào giá bán sản phẩm. Bạn có thể lựa chọn Giao hàng đến và Hãng vận chuyển trước khi nhập sản phẩm.

 • Quy tắc làm đẹp giá: Bạn có thể tự động thiết lập giá sản phẩm dựa trên các quy tắc định giá sản phẩm trước khi nhập ví dụ 23.67=>23.99, …

Ví dụ, đồng tiền trên AliExpress là USD. Tuy nhiên, bạn muốn chuyển đổi sang VND trên cửa hàng Woo của mình, hãy đặt tỷ giá hối đoái là 23000

Nếu trường này đặt là 1, nghĩ là không thay đổi tiền tệ (Mặc định là USD)

 • Giá từ: Ở trường này, bạn sẽ thiết lập quy tắc giá cho các khoảng khác nhau. Bạn sẽ thiết lập khoảng giá với các quy tắc định giá tương ứng.

 • Hành động: Đặt quy tắc định giá trong khoảng giá tương ứng. Có thể là: Tăng lượng cố định; Tăng theo phần trăm (%); Chỉ định giá cụ thể

 • Giá khuyến mại: Thiết lập quy tắc cho giá khuyến mại. Chú ý: Đặt -1 nếu không áp dụng giá khuyến mại

 • Giá bán thường: Thiết lập quy tắc cho giá bán thường.

Thiết lập quy tắc cho tất cả sản phẩm sau khi hoàn tất thanh toán đơn hàng:

Cài đặt này cho phép bạn thiết lập quy tắc giá chung cho tất cả sản phẩm sau khi hoàn tất thanh toán đơn hàng.

 • Hãng vận chuyển: Lựa chọn một hãng vận chuyển mắc định cho tất cả các sản phẩm từ AliExpress trên cửa hàng WooCommerce của bạn.

 • Ghi chú đơn hàng AliExpress: Ghi chú này sẽ được thêm trong đơn hàng AliExpress đã hoàn thiện qua Chrome extension.

 • Hiện hành động: Trạng thái đơn hàng để hiện thị hàng động Đặt hàng. Bạn có thể chọn các trạng thái: Chờ xử lý, Tạm giữ, Hoàn thành, Hủy, Hoàn tiền, Thất bại

Cấu hình thuộc tính sản phẩm đơn giản:

Sản phẩm đã được nhập sang danh sách sản phẩm, bạn có thể chỉnh sửa sku sản phẩm, giá, thuộc tính, lựa chọn ảnh sản phẩm, biến thể… trước khi chuyển sang cửa hàng WooCommerce

 • Nhập toàn bộ: Bật để nhập toàn bộ sản phẩm trên cửa hàng Woo của bạn.

 • Tìm kiếm sản phẩm: Tìm kiếm sản phẩm trong danh sách nhập về.

 • Sản phẩm: Hiển thị thuộc tính của sản phẩm nhập về.

 • Thuộc tính sản phẩm: Bạn có thể chỉnh sửa tên thuộc tính sản phẩm, giá trị, xóa thuộc tính không mong muốn trước khi nhập về

 • Mô tả: Sao chép mô tả sản phẩm trên AliExpress hoặc bạn có thể sửa chúng.

 • Biến thể: Cài đặt này cho phép bạn tùy chỉnh và quản lý sản phẩm biến thể.

 • Thư viện: Sao chép thư viện trên AliExpress hoặc là bạn có thể chọn một ảnh trên cửa hàng Woo của bạn.

 • Xem sản phẩm trên AliExpress: Cho phép truy cập trực tiếp vào sản phẩm AliExpress

 • Nhập về và Ghi đè: Lựa chọn nhập về và ghi đè sản phẩm trên cửa hàng Woo của bạn

Quản lý danh sách sản phẩm nhập về:

Bạn có thể quản lý nhanh thuộc tính sản phẩm trong cài đặt sản phẩm đã nhập về.

 • Tiêu đề sản phẩm: Tên sản phẩm trên cửa hàng của bạn.

 • Sku: Mã lưu kho của sản phẩm trên cửa hàng của bạn

 • Chi phí: Giá của sản phẩm trên AliExpress

 • Giá sản phẩm trên WooCommerce: Giá của sản phẩm trên cửa hàng WooCommerce của bạn

 • Xóa: Xóa sản phẩm trong danh sách sản phẩm nhập về

 • Ghi đè: Ghi đè một sản phẩm thay thế với sản phẩm nhập về ban đầu.

Quản lý đơn hàng của sản phẩm nhập về:

Bạn có thể phân biệt giữa đơn hàng AliExpress với những đơn hàng WooCommerce khác và quản lý chúng trong phần Quản lý đơn hàng của WooCommerce.

Orders Tracking for WooCommerce: Tương thích với Orders Tracking for WooCommerce để quản lý theo dõi vận đơn một cách dễ dàng

Variations Swatches: Tương thích với Variations Swatches for WooCommerce. Giúp hiển thị biến thể của sản phẩm một cách chuyên nghiệp và đẹp mắt tương tự như trên AliExpress

BẢN TRẢ PHÍ

 • Tất cả các tính năng từ bản miền phí: Tất cả các cài đặt/Sản phẩm nhập về/Đơn hàng hoàn thiện đề được giữ nguyên sau khi bạn nâng cấp lên bản trả phí

 • Nhập video sản phẩm: Bạn có thể nhập video sản phẩm và hiện thị video trên thẻ riêng trên trang chi tiết sản phẩm hoặc sử dụng mã ngắn để hiện thị video trên mô tả/mô tả ngắn sản phẩm…

 • Chuyển đổi sản phẩm Aliexpress nhập từ plugin khác: Nếu bạn sử dụng plugin AliExpress dropshipping khác để nhập sản phẩm về, bạn có thể chuyển đổi các sản phẩm này sang ALD – Dropshipping and Fulfillment for AliExpress and WooCommerce plugin sử dụng tính năng Chuyển đổi sản phẩm Aliexpress nhập từ plugin khác.

 • Hiển thị giao hàng trên frontend: Thay vì nhập sản phẩm và chỉ định chi phí vận chuyển cho sản phẩm trong phần phụ trợ, bạn có thể cho phép khách hàng lựa chọn hãng vận chuyển dựa trên đất nước của họ tương tự như việc mua hàng trên AliExpress. Hãng vận chuyển thực có thể được ẩn đi để khách hàng không biết được bạn đang kinh doanh dropshipping.

 • Đơn hàng AliExpress: Đơn hàng AliExpress được quản lý trên một trang riêng nơi bạn có thể hoàn thiện hàng loạt đơn hàng hoặc hoàn thiện đơn hàng qua extension

 • Đặt hàng hàng loạt: Bên cạnh tính năng hoàn thiện từng đơn hàng qua chrome extension, bạn có thể hoàn thiện hàng loạt đơn hàng nhanh chóng. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian.

 • Tự động hoàn thiện: Cho phép tự động hoàn thiện đơn hàng AliExpress khi khách mua hàng trên trang web của bạn

 • Đồng bộ giá và số lượng: Giá và số lượng sản phẩm có thể được đồng bộ tự động sử dụng cron. nếu sản phảm hết hàng/thay đổi giá hay ngoại tuyến, bạn sẽ nhận được email thông báo. Bạn có thể kiểm tra tiến trình đồng bộ trong tệp nhật ký.

 • Đồng bộ mã theo dõi vận đơn: Tự động đồng bộ mã theo dõi vận đơn, tương tự như sản phẩm. Bạn không cần đăng nhập tài khoản AliExpress chỉ để kiểm tra liệu dữ liệu theo dõi vận đơn đã được cập nhật chưa và chờ chúng đồng bộ một cách thủ công.

 • Tự động cập nhật tỷ giá hối đoái: Lên lịch trong cài đặt plugin để cập nhật tỷ giá hối đoái tại một thời điểm cụ thể trong ngày

 • Tách biến thể thành những sản phẩm tương ứng: Nhiều sản phẩm AliExpress có quá nhiều biến thể (hơn trăm biến thể), bạn có thể sử dụng tính năng này để tách biến thể thành những sản phẩm nhỏ hơn để dễ dàng quản lý chúng

 • Chuyển đổi thuật ngữ thuộc tính sản phẩm: Thuộc tính của sản phẩm ALiExpress thường là những thuật ngữ lạ và không thân thiện với người dùng, vì thế bạn sẽ cần sửa đổi chúng trước khi nhập về, tính năng này giúp bạn tiết kiệm thời gian thực hiện công việc nhàm chán đó

 • Marketplace: Phiên bản trả phí hỗ trợ tương thích với Dokan plugin. Nhà cung cấp có thể nhập sản phẩm AliExpress, có riêng danh sách sản phẩm nhập về, sản phẩm đã nhập và trang cài đặt trên bảng tin của nhà cung cấp.

 • Hỗ trợ bản trả phí: Với mỗi giấy phép plugin, bạn sẽ có 6 đến 12 tháng hỗ trợ cao cấp trên trang VillaTheme.

 • Cập nhật trọn đời:

MUA BẢN CAO CẤP hoặc https://codecanyon.net/item/aliexpress-dropshipping-and-fulfillment-for-woocommerce/29457839

CÓ THỂ BẠN CẦN

SUBRE – Product Subscription for WooCommerce: Convert WooCommerce simple products(physical or downloadable/virtual) to subscription products and allow recurring payments

Clear Autoptimize Cache Automatically: Clear Autoptimize cache automatically by cache amount or by time interval

FEWC – WooCommerce Extra Checkout Fields: Manage checkout fields using WordPress Customizer

EPOW – Custom Product Options for WooCommerce: Add extra options for products using frontend form builder

ChinaDS – Taobao Dropshipping cho WooCommerce: Cung cấp giải pháp về dropshipping Taobao dành cho các cửa hàng WooCommerce

9MAIL – WordPress Email Templates Designer: Thay thế các email WordPress mặc định chỉ với văn bản bằng các mẫu đẹp và chuyên nghiệp hơn

EPOI – WP Points and Rewards: Xây dựng hệ thống Điểm và Phần thưởng cho một trang web WordPress

WebPOS – Point of Sale for WooCommerce: Giải pháp điểm bán hàng hỗ trợ cho cửa hàng WooCommerce

Jagif – WooCommerce Free Gift: Cách thức tặng quà đến khách hàng của bạn chưa bao giờ dễ dàng hơn thế

COREEM – Coupon Reminder for WooCommerce: Gửi email cho khách hàng để nhắc về coupon của họ, đặc biệt là những coupon sắp hết hạn

COMPE – WooCommerce Compare Products: Hỗ trợ khách hàng so sánh 2 hay nhiều sản phẩm để tìm ra sản phẩm phù hợp nhất mà khách hàng cần

W2S – Migrate WooCommerce to Shopify: Dễ dàng đưa các sản phẩm WooCommerce sang Shopify thông qua Shopify REST Admin API chính thức

EXMAGE – WordPress Image Links: Tiết kiệm dung lượng bộ nhớ nhờ sử dụng đường dẫn ảnh ngoài

Pofily – WooCommerce Product Filters: Bộ lọc nâng cao cho sản phẩm của WooCommerce

REDIS – WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts: Định giá động cho sản phẩm

Bopo – Woo Product Bundle Builder: Plugin gợi ý cho khách hàng mua theo gói sản phẩm một cách linh hoạt và tiện lợi

WPBulky – WordPress Bulk Edit Post Types: Rút ngắn thời gian chỉnh sửa bài đăng/trang/tệp đính kèm … và các loại bài đăng tùy chỉnh khác ngoại trừ trường hợp do WooCommerce tạo (product, shop_order và shop_coupon)

Bulky – Bulk Edit Products for WooCommerce: Nhanh chóng, dễ dàng và giúp bạn rút ngắn rất nhiều thời gian chỉnh sửa sản phẩm với số lượng lớn.

Catna – Woo Name Your Price and Offers: Gợi ý đặt giá và ưu đãi

Product Size Chart For WooCommerce: Tạo và tùy chỉnh linh hoạt bảng kích thước cho sản phẩm một cách đơn giản nhưng hiệu quả

Checkout Upsell Funnel for WooCommerce: Hiện thị gợi ý sản phẩm và phiếu bán hàng thông minh trên trang thanh toán

Cart All In One For WooCommerce: Tất cả các tính năng bạn cần trong một plugin

Email Template Customizer for WooCommerce: Tùy chỉnh email của WooCommerce – đẹp và chuyên nghiệp hơn chỉ sau vài bước tùy chỉnh đơn giản

Product Variations Swatches for WooCommerce: Hiển thị thuộc tính sản phẩm của WooCommerce bằng màu sắc, nút, hình ảnh, ảnh biến thể và biến thể radio một cách chuyên nghiệp và đẹp mắt

Orders Tracking for WooCommerce: Nhập mã theo dõi vận đơn và gửi thông tin tra cứu vận đơn tới khách hàng

Abandoned Cart Recovery For WooCommerce: Ghi lại giỏ hàng bị bỏ quên & gửi email nhắc nhở tới khách hàng.

Import Shopify to WooCommerce: Import Shopify to WooCommerce plugin giúp bạn nhập dữ liệu từ cửa hàng Shopify sang WooCommerce

Customer Coupons for WooCommerce: Hiển thị mã giảm giá trên trang web của bạn

Virtual Reviews for WooCommerce: Virtual Reviews for WooCommerce tạo các bình luận ảo cho sản phẩm, hiển thị các bình luận được gợi ý giúp khách hàng để lại bình luận nhanh hơn. Hữu ích với nhất với những cửa hàng mới chưa có nhiều tương tác

Thank You Page Customizer for WooCommerce: Tùy chỉnh trang “Cảm ơn” (Thank You) của trang web và tặng mã giảm giá cho khách hàng sau khi đặt hàng thành công

Sales Countdown Timer: Tạo tâm lý thúc giục đếm ngược để bắt đầu hoặc kết thúc giảm giá sản phẩm, ra mắt cửa hàng hoặc các sự kiện khác.

EU Cookies Bar: Một Plugin đơn giản giúp trang web của bạn tuân thủ luật Cookie

Lucky Wheel for WooCommerce: Thu hút khách hàng với trò chơi may mắn, thúc đẩy mua bán với những phần thưởng là mã giảm giá, thu thập email của khách hàng…

WordPress Lucky Wheel: WordPress Lucky Wheel cung cấp tới người dùng giải pháp tốt nhất để lấy địa chỉ email từ khách truy cập trang web WordPress, đồng thời tạo trò chơi may mắn để kích thích khách hàng mua hàng

Advanced Product Information for WooCommerce: Hiển thị thông tin trực quan về sản phẩm như đếm ngược giảm giá sản phẩm, huy hiệu giảm giá, ai đã mua sản phẩm gần đây, xếp hạng sản phẩm trong danh mục, các phương thức thanh toán hiện có…

LookBook for WooCommerce: Tạo Lookbook bắt mắt, mua sắm qua thẻ sản phẩm

Photo Reviews for WooCommerce: Cho phép đăng bài đánh giá kèm ảnh sản phẩm, email nhắc nhở đánh giá, phiếu giảm giá cho bài đánh giá.

Product Builder for WooCommerce: Cho phép khách hàng xây dựng bộ sản phẩm từ những thành phần nhỏ nhất. Plugin hoạt động trên nền tảng WooCommerce với những tính năng hữu ích như: Thuộc tính tương thích, email sản phẩm hoàn chỉnh, bộ lọc thuộc tính.

Boost Sales for WooCommerce: Tăng lợi nhuận trên mỗi đơn hàng sử dụng kỹ thuật Bán thêm và Bán chéo

Free Shipping Bar for WooCommerce: Sử dụng Giao hàng miễn phí như một công cụ marketing, khuyến khích khách hàng mua thêm để nhận miễn phí giao hàng.

Notification for WooCommerce: Thúc đẩy mua bán bằng cách hiển thị những thống báo trực tiếp về việc mua hàng. Khách hàng sẽ nhìn thấy những đơn hàng gần đây khi họ ghé thăm trang web của bạn.

Multi Currency for WooCommerce: Cung cấp các công cụ để dễ dàng chuyển đổi sang các loại tiền tệ khác nhau và chấp nhận thanh toán chỉ bằng một loại tiền tệ hoặc tất cả các loại tiền tệ.

Coupon Box for WooCommerce: Đăng ký email nhận mã giảm giá

Tài liệu hướng dẫn

Liên kết Plugin

Ảnh màn hình

 • Nhập sản phẩm trên trang danh mục sản phẩm sử dụng Chrome extension
 • Nhập sản phẩm trên trang chi tiết sản phẩm sử dụng Chrome extension
 • Cài đặt mặc định cho sản phẩm khi thêm sản phẩm vào danh sách nhập về
 • Quy tắc định giá sản phẩm
 • Cài đặt hoàn thiện đơn hàng AliExpress
 • Tổng quan danh sách nhập về
 • Sửa biến thể sản phẩm trước khi nhập sang sản phẩm WooCommerce
 • Danh sách sản phẩm đã nhập
 • Bảng so sánh bản miễn phí và bản trả phí

Cài đặt

 1. Giải nén gói tải xuống
 2. Tải woo-alidropship lên /wp-content/plugins/ thư mục
 3. Kích hoạt plugin thông qua thực đơn “Plugins” trong WordPress

Đánh giá

28 Tháng Tư, 2024 1 reply
I have tried to install and reinstall this tool multiple times. I tried to change modules on my server, asked my server support and developers and nothing helped me, plugin always caused fatal error. I could use my website only when i deactivated and removed it. I think that all people who leave positive reviews are somehow related with this plugin author.
17 Tháng Tư, 2024 1 reply
I am just having fun using ALD – Dropshipping and Fulfillment for AliExpress and WooCommerce. It been helpfull and facilitating imports to my WooCommerce and i am still learning from discovering new things from it again and again. Thanks Guys.
23 Tháng Ba, 2024 1 reply
Import List shows the number of products imported, but it does not show any imported products when you open it. Cannot change this in the settings ether. Plugin does not work.
7 Tháng Ba, 2024 1 reply
Este complemento facilita enormemente el añadir y editar productos a tu tienda con pocos clics. ¡Muy agradecido!
13 Tháng Chín, 2023 1 reply
É uma ótima opção para brasileiros. Se pagar o suporte, sai um preço normal para brasileiros, não é preço absurdo de plugin de gringo. E sempre atendem bem, só ser paciente. o povo de drop quer saber de tudo pra ontem mas não é assim que funciona, tem q fazer teste, homologação, uma série de coisas antes das versões novas irem para produção. Mas eles na maioria das vezes ouvem os tickets, as vezes não sabem muito bem como responder quando é algo muito específico mas quando bastante gente pede ajustam o plugin com as novas opções mesmo se for específica para mercado brasileiros. A união faz a força nesse sentido, se tiver bastante gente pedindo a mesma coisa. Então compensa o suporte para loja em produção. E o plugin pro fica disponível mesmo se não estiver com o suporte ativo depois que passou o tempo, o que é bom para repensar estratégias, restruturar a loja e depois que estiver com o site em produção, compensa pagar o suporte. E vale a pena olhar os outros plugins da villatheme que são muito bons. E em boa parte das vezes são bons de negócio. Não é aquela coisa de colocar $49 qualquer plugin e vc se vira para pagar.
Đọc tất cả 127 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“ALD – Dropshipping and Fulfillment for AliExpress and WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“ALD – Dropshipping and Fulfillment for AliExpress and WooCommerce” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “ALD – Dropshipping and Fulfillment for AliExpress and WooCommerce” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

/2.0.2 – 2024.04.13/
– Fixed: Can not filter orders on the Woo orders tab
– Updated: Compatible with WP 6.5 and WC 8.7
– Updated: Update support class

/**2.0.1 – 2023.12.27*/
– Fixed: Import AliExpress product characteristics and description from Aliexpress.ru

/**2.0.0 – 2023.09.25*/
– Updated: Move Ali product to new table
– Fixed: Description 404

/**1.1.4 – 2023.09.23*/
– Fixed: Duplicate class

/**1.1.3 – 2023.09.20*/
– Fixed: Missing class

/**1.1.2 – 2023.09.19*/
– Fixed: Get shipping from AliExpress when import product

/**1.1.1 – 2023.08.10*/
– Fixed: Missing item count at admin menu
– Added: Find Ali product to import from Import list

/**1.0.30 – 2023.08.01*/
– Fixed: Parse data from Ali

/**1.0.28 – 2023.07.29*/
– Updated: Import data from RU changed

/**1.0.27 – 2023.07.03*/
– Updated: Compatible with WooCommerce HPOS(COT)

/**1.0.26 – 2023.04.14*/
– Fixed: Get shipping infomation

/**1.0.25 – 2023.02.24*/
– Updated: Import product data with Ship to Australia

/**1.0.24 – 2023.01.12*/
– Fixed: “Connect the Extension” button always shows on settings page even the current store is connected
– Updated: Prevent “find and replace” feature from changing image urls in product description
– Updated: Show imported status of products on AliExpress products list when the chrome extension only connects to 1 store

/**1.0.23 – 2022.12.28*/
– Fixed: get_product_variations method force to return array

/**1.0.22 – 2022.12.13*/
– Updated: Ajax nonce and capability check
– Improved: Possible to search subcategories

/**1.0.21 – 2022.11.26*/
– Fixed: Script of ThemeHunk MegaMenu Plus plugin causing error on ALD settings page
– Added: Options to set order meta field to get billing/shipping number and neighborhood from
– Updated: Prevent “Write posts or pages in plain-text Markdown syntax” option of Jetpack plugin from wrapping product description with pre and code tags

/**1.0.20 – 2022.11.02*/
– Updated: Compatibility check with WP 6.1 and WC 7
– Fixed: Unexpected ‘)’ error thrown in PHP5

/**1.0.19 – 2022.10.15*/
– Fixed: Unable to import products from aliexpress.ru due to new changes from AliExpress

/**1.0.18 – 2022.09.28*/
– Fixed: Some types of images from product description are unable to import
– Updated: Use get_option( ‘woocommerce_currency’ ) instead of get_woocommerce_currency() to avoid conflict with WOOCS plugin
– Optimized: Make it possible to connect the chrome extension from wp admin of a WordPress site that installs ALD plugin
– Optimized: Setup wizard
– Added: Vietnamese translation

/**1.0.17 – 2022.07.22*/
– Updated: VillaTheme_Support
– Updated: Data sanitization/escaping check
– Added: Ability to import in RUB as AliExpress now does not allow changing currency when Ship-to country is set to Russian Federation

/**1.0.16 – 2022.05.06*/
– Fixed: Unable to import due to different designs of some products from https://pt.aliexpress.com/

/**1.0.15 – 2022.04.20*/
– Fixed: Incorrect price of some products from some sellers due to recent changes from AliExpress
– Fixed: Sanitize, escape data
– Updated: Support Class

/**1.0.14 – 2022.03.29*/
– Updated: Support Class

/**1.0.13 – 2022.03.21*/
– Added: Button to sync AliExpress orders from WordPress dashboard(orders and Ali Order page) to make it work with new changes on AliExpress/My orders page
– Updated: Support Class

/**1.0.12 – 2022.02.12*/
– Fixed: Unable to import products from aliexpress.ru

/**1.0.11 – 2022.01.22*/
– Fixed: Undefined index: message_not_active

/**1.0.10 – 2022.01.11*/
– Updated: VillaTheme_Support
– Added: Warning of possible wrong price due to AliExpress’s New user bonus discount when importing products

/**1.0.9 – 2021.12.08*/
– Added: Option to use AliExpress cdn links for product featured image, gallery images and variation image. EXMAGE – WordPress Image Links plugin is required

/**1.0.8.3 – 2021.11.19*/
– Fixed: Simple product is always out-of-stock if the “Manage stock” option in the plugin settings is turned off

/**1.0.8.2 – 2021.09.11*/
– Fixed: Shipping cost imported in wrong currency for some products from some suppliers

/**1.0.8.1 – 2021.09.01*/
– Fixed: Original AliExpress variation can not be saved correctly for some products

/**1.0.8 – 2021.08.20*/
– Fixed: Fulfill states for some countries
– Optimized: Categories are now displayed as tree
– Updated: Change plugin name from “Dropshipping and Fulfillment for AliExpress and WooCommerce” to “ALD – Dropshipping and Fulfillment for AliExpress and WooCommerce”
– Added: Ability to keep Woo product when overriding products
– Added: Ability to manually select mapping variations of imported products
– Added: Ability to choose a WooCommerce product to map to when importing to make it possible to migrate products imported by other plugins/apps
– Added: Support RUT number for fulfilling orders of Chilean customers

/**1.0.7.1 – 2021.08.02*/
– Optimized: Only send data of selected variations when importing product to reduce error with max_input_vars when a product has too many variations

/**1.0.7 – 2021.07.28*/
– Added: Option to set shipping class
– Added: Compatibility with WP 5.8 and WC 5.5
– Optimized: Background processing notices

/**1.0.6 – 2021.06.12*/
– Added: Option to use a custom order meta field as CPF for customers from Brazil
– Added: Option to override customer phone with default phone number
– Optimized: Setup wizard

/**1.0.5 – 2021.03.06*/
– Fixed: Fulfilling issue with some states
– Changed: Price rules UI
– Added: Bulk edit products in Import list: tags, categories, status, visibility
– Added: Compatibility with WP 5.7 and WC 5.0

/**1.0.4.5 – 2021.01.27*/
– Fixed: Can not fulfil orders when state/county is empty
– Fixed: Attribute value is now case-sensitive when editing in Import list
– Changed: Bulk Set price button only works for selected variations in Import list
– Changed: Do not use background process to import product description anymore

/**1.0.4.4 – 2020.12.17*/
– Fixed: Can not import correct attributes when attribute name is in Non-Latin languages
– Added: Ability to remove a product attribute
– Added: Button to empty Import list
– Added: Compatibility with WP 5.6 and WC 4.8

/**1.0.4.3 – 2020.11.28*/
– Fixed: Product description not importing

/**1.0.4.2 – 2020.11.25*/
– Fixed: Wrong price source if users import a product while viewing it in other currencies but USD
– Added: Change variation images
– Added: Link to pro

/**1.0.4.1 – 2020.11.14*/
– Added: Automatically revoke API after removing a domain from list

/**1.0.4 – 2020.09.24*/
– Added: Option to import product attributes as global attributes
– Added: Ability to edit product attribute in Import list
– Added: Notice when product images are still being processed
– Changed: Load all categories to select instead of Ajax search in Import list

/**1.0.3.3 – 2020.09.23*/
– Added: Option “Add shipping cost after price rules”
– Added: Warning message when overriding a product

/**1.0.3.2 – 2020.09.05*/
– Fixed: False alert when saving settings
– Fixed: Wrong product cost in import list when using shipping
– Optimized: Product list pagination

/**1.0.3.1 – 2020.08.19*/
– Fixed: Can not change Number of items per page on Imported products page
– Fixed: Wrong link of Get tracking button on Edit order page

/**1.0.3 – 2020.08.08*/
– Fixed: Price rules
– Added: Compatibility with WP 5.5 and WC 4.3
– Added: Authenticate extension using WooCommerce REST API authentication
– Added: Option to download images in product description
– Added: Rule to change price format
– Added: Option to add shipping cost before importing
– Added: Load variations tab dynamically if Show shipping option is enabled or if a product has 10 variations and more

/**1.0.2.1 – 2020.07.07*/
– Fixed: Convert price to float incorrectly because price uses comma as thousand separator
– Optimized: Save image url to avoid downloading duplicated images
– Added: Filter failed images by product

/**1.0.2 – 2020.07.01*/
– Fixed: Some simple products can not be added to cart when fulfilling AliExpress orders
– Added: Option to import product with 1 variations as simple product
– Added: Option to Disable background process
– Updated: UX
– Updated: Import product directly instead of using background processing

/**1.0.1.2 – 2020.05.09*/
– Fixed: Option Import ship from
– Updated: Compatible with WC4.1

/**1.0.1.1 – 2020.04.23*/
– Fixed: Conflict using accordion with other plugins
– Updated: Class support

/**1.0.1 – 2020.04.10*/
– Fixed: Can not save plugin settings
– Fixed: Some attributes imported incorrectly

/**1.0.0.5 – 2020.03.23*/
– Updated: Compatible with WP 5.4 and WC4.0
– Updated: Class support

/**1.0.0.4 – 2020.02.25*/
– Added: Ability to Import/Export plugin settings between sites

/**1.0.0.3 – 2020.02.20*/
– Fixed: Default variation not set when not importing the whole variations of a product
– Updated: Change plugin menu title
– Added: Error product images count

/**1.0.0.2 – 2020.01.20*/
– Fixed: Fatal error when activating plugin if WooCommerce is not active
– Fixed: Warning message on import list page when regular price or sale price of price rules is empty
– Updated: Move product html request to extension
– Updated: Change Carrier company follow on AliExpress and set default cainiao URL in tracking URL
– Updated: Update correct attribute name
– Added: Cancel overriding product

/**1.0.0.1 – 2019.12.30*/
– Update: Extension link on Google Chrome Store

/1.0.0 – 2019.12.03/
~ The first released