Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woo AJAX Search

Mô tả

WooCommerce AJAX Search is a simple search plugins for searching the WooCommerce product. It has a category filter option to specify the category also.

Major features in Slick Post include:

 • Woocommerce AJAX Search.
 • Product Category Specify.
 • Number of Product Option.
 • Number of Keypress Option.
 • Default Search Page Redirect Off Option.

Ảnh màn hình

 • Plugins Settings
 • Plugins Widgets
 • Plugins Shortcode
 • Plugins Frontend Output

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/woo-ajax-search directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Use the Settings->Woo AJAX Search screen to configure the plugin
 4. Check The Setting from the Settings->WooCommerce AJAX Search

1, 2, 3, 4: You’re done!

Hỏi đáp

Is it compatible with any theme?

Yes this plugins is compatible any themes.

What is keypress settings?

Number of keypress after result show from your theme.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woo AJAX Search” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Plugins initially release