Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woocommerce ADS Banner Above Related Product

Mô tả

Minimum Requirement

  • WordPress 4.9.0 or higher
  • Woocommerce version 3.3.0 or higher
  • PHP version 5.2.4 or greater
  • MySQL version 5.0 or greater

Cài đặt

  1. Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.
  2. Follow the steps in Dashboard > Home > ADS Product

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.
  2. Follow the steps in Dashboard > Home > ADS Product

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woocommerce ADS Banner Above Related Product” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp