Abandoned Cart Recovery for WooCommerce

Mô tả

WooCommerce Abandoned Cart Recovery là gì? WooCommerce Abandoned Cart Recovery là tiện ích mở rộng của WooCommerce giúp chủ cửa hàng WooCommerce khôi phục những đơn hàng chưa hoàn thành. Khi khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhưng vẫn chưa thanh toán, sau một khoảng thời gian đã thiết lập, giỏ hàng này sẽ được tính là đã “bị bỏ quên”. WooCommerce Abandoned Cart Recovery sẽ bắt đầu gửi email, Facebook messenger để nhắn nhở khách hàng khôi phục lại giỏ/đơn hàng của mình.

Thử Demo | Tài liệu hướng dẫn | Bản cao cấp | Nhóm Facebook

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

 • Plugin hoạt động dựa trên WooCommerce plugin.

 • Được phát hành trên WordPress.org và bạn có thể sử dụng plugin miễn phí để xây dựng theme bán hàng

TÍNH NĂNG:

Ghi lại giỏ hàng bị bỏ rơi: Khi một người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhưng vẫn chưa hoàn tất thanh toán. Sau một khoảng thời gian thiết lập, giỏ hàng này sẽ được đánh dấu là “Bị bỏ rơi”. WooCommerce Abandoned Cart Recovery sẽ ghi lại thông tin của giỏ hàng này gồm: Ngày thêm vào giỏ, địa chị email khách hàng, mặt hàng đã thêm trong giỏ hàng, tổng giá trị giỏ hàng, trạng thái giỏ hàng, và địa chỉ IP. Sau đó sử dụng thông tin này để liên lạc với khách hàng, tặng mã giảm giá, và gợi ý họ hoàn thiện đơn hàng.

 • Theo dõi giỏ hàng của thành viên: theo dõi giỏ hàng của những người dùng đã đăng nhập trên site của bạn.

 • Thời gian bắt đầu tính giỏ hàng của thành viên là bị bỏ rơi : thiết lập thời gian tính giỏ hàng là bị bỏ rơi kể từ hàng động cuối cùng của thành viên.

 • Theo dõi giỏ hàng của khách: theo dõi giỏ hàng của khách trên site của bạn.

 • Thời gian bắt đầu tính giỏ hàng của khách là bị bỏ rơi : thiết lập thời gian tính giỏ hàng là bị bỏ rơi kể từ hàng động cuối cùng của khách.

 • Bảng đơn/giỏ hàng bị bỏ rơi: giỏ hàng bị bỏ rơi sẽ được lưu trong plugin back-end. Và bạn có thể kiểm tra bản ghi bất cứ lúc nào. Bản ghi cùng cấp thông tin về thời gian, tên người dùng, email, số lượng mặt hàng, tổng giá trị đơn hàng, danh sách mặt hàng, nhập ký nhắn nhở giỏ hàng bị bỏ rơi, IP của khách hàng và quốc gia.

 • Trạng thái giỏ hàng: Có 2 trạng thái là bỏ rơi (chưa hoàn thành) và được khôi phục.

 • Nhật ký nhắc nhở: nhật ký nhắc nhở cho phép bạn kiểm tra email và thông báo FB gửi tới những người dùng có giỏ hàng bỏ rơi.

 • Không khi lại giỏ hàng của người dùng này: loại trừ những người dùng này nếu bạn không muốn theo dõi giỏ hàng của họ.

 • Lưu lại địa chỉ email: Địa chỉ email của khách hàng khi nhập ở trang thanh toán sẽ được lưu lại.

Gửi email khôi phục sử dụng WooCommerce Abandoned Cart Recovery: Plugin gửi email khôi phục giỏ hàng và đơn hàng. Khi giỏ hàng hoặc đơn hàng nào đó được đánh dấu là bị bỏ rơi, plugin sẽ gửi email khôi phục giỏ hàng bị bỏ rơi tới địa chỉ email mà khách đã nhập trên email popup. Email hỏi khách hàng hoàn thiện đơn hàng và tặng mã giảm giá nếu cần thiết.

 • Gửi email khôi phục giỏ hàng tới khách/thành viên: chọn nếu bạn muốn gửi email khôi phục giỏ hàng tới khách hoặc thành viên (người dùng đã đăng nhập).

 • Mẫu email: bạn có thể tạo nhiều mẫu email khác nhau và lên lịch gửi chúng ở những thời điểm khác nhau.

 • Thiết lập thời gian gửi email nhắc nhở Thiết lập gửi email khôi phục giỏ hàng tại những thời điểm khác nhau.

 • Gửi mail tới địa chỉ thiết lập phản hồi tới địa chỉ email. Nếu khách hàng phản hồi tới email khôi phục, email phản hồi sẽ được gửi tới địa chỉ này. Mặc định, thiết lập địa chỉ email của quản trị viên.

 • Tặng mã giảm giá bạn có thể thêm mã giảm giá trong email khôi phục giỏ hàng. Trong từng mẫu email, bạn có thể chọn mã giảm giá hiện có của WooCommerce hoặc mã giảm giá đặc biệt được tạo bởi plugin. Mã giảm giá đặc biệt sẽ có tất cả những tùy chọn tương tự mã giảm giá của WooCommerce.

 • Gửi email thủ công: Trong mục danh sách giỏ hàng bị bỏ rơi, bạn có thể lựa chọn giỏ hàng bỏ rơi và mẫu email. Sau đó gửi email khôi phục giỏ hàng tới khách hàng.

Thông báo tới quản trị viên: Quản trị viên sẽ được thông báo bằng email khi đơn hàng nào đó được khôi phục.

Hiệu quả: Plugin cung cấp 3 hình thực báo cáo để kiểm tra tính hiệu quả từ plugin trong việc ghi chép, khôi phục giỏ hàng bỏ quên. Lựa chọn kiểu báo cáo phù hợp và khoảng thời gian bạn muốn truy suất để xem kết quả báo cáo giỏ hàng bị bỏ rơi tại thời điểm đó.

BẢN CAO CẤP:

Email popup trong WooCommerce Abandoned Cart Recovery: Khi khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ, một pop-up sẽ xuất hiện lần đầu tiên, yêu cầu khách hàng nhập địa chỉ email để cho phép thêm vào giỏ hàng. Sau khi khách hàng nhập địa chỉ email, người dùng có thể thêm vào giỏ hàng, đồng thời email popup sẽ không xuất hiện nữa. Địa chỉ email của khách hàng sẽ được tự động điền vào vào thông tin thanh toán khi khách hàng đến trang thanh toán.

 • Email popup sẽ xuất hiện trên: Chọn những trang cho phép hiện email popup. Trang chi tiết sản phẩm, trang cửa hàng, trang giỏ hàng.

 • Email là bắt buộc: lựa chọn nếu bắt buộc khách nhập địa chỉ email để thêm sản phẩm vào giỏ. nếu tắt tính năng này, khách hàng có thể đóng yêu cầu này và thêm giỏ hàng bình thường.

 • Thời gian hiện lại email popup nếu khách bỏ qua: thiết lập một khoảng thời gian để email pop-up xuất hiện lại khi khách hàng đóng trước đó.

 • Chuyển hướng sau khi thêm vào giỏ hàng: khi khách hàng nhập địa chỉ email và thêm sản phẩm vào giỏ, bạn có thể thiết lập để chuyển hướng khách hàng sang trang giỏ hàng hoặc trang thanh toán.

 • 2 kiểu email popup: bạn có thể thay đổi 2 kiểu email popup hiển thị trên front-end.

 • Đổi chữ front-end: bạn có thể đổi chữ thông báo hiện trên email pop-up.

 • Đổi màu email pop-up: tất cả các chữ, màu nền, màu nút thêm vào giỏ hàng của email popup sẽ được thay đổi trong plugin backend.

Gửi email khôi phục: Không giới hạn lần gửi mail

 • Gửi email khôi phục đơn hàng chưa hoàn thành: Thiết lập plugin gửi email khôi phục giỏ các đơn hàng có trạng thái thất bại, hủy, tạm giữ, chờ xử lý.

Gửi thông báo Faceboo sử dụng WooCommerce Abandoned Cart Recovery: Plugin hiển thị một hộp kiểm “Gửi thông báo messenger” dưới nút thêm vào giỏ hàng trên trang chi tiết sản phẩm. Nếu khách hàng nhấp vào hộp này trước khi thêm vào giỏ hàng, giỏ hàng của khách sẽ được ghi lại và gửi thông báo tới khách hàng trên Facebook messenger.Thông báo khôi phục giỏ hàng bao gồm nội dung thông báo và đường dẫn tới trang thanh toán. Nếu khách hàng nhấp vào đường dẫn, họ sẽ được chuyển hướng tới trang thanh toán và hoàn thiện đơn hàng. Tùy chọn này bắt buộc tạo app và trang Facebook để hoạt động.

 • Chấp nhận gửi thông báo lên Facebook để thêm sản phẩm vào giỏ: Nút “Gửi tin nhắn Messenger” xuất hiện dưới nút thêm vào giỏ hàng trên trang chi tiết sản phẩm. Plugin sẽ gửi tin nhắn khôi phục giỏ hàng chưa hoàn thành tới facebook của khách hàng nếu đơn hàng chưa được thanh toán.

 • Thiết lập thông báo Facebook: bạn có thể soạn nhiều thông báo với nội dung khác nhau.

 • Thiết lập thời gian gửi nhắc nhở: : lên lịch gửi các thông báo giỏ hàng bị bỏ rơi tại những thời điểm khác nhau.

 • Ngôn ngữ: lựa chọn ngôn ngữ mà bạn muốn hiển thị hộp kiểm “Gửi tới Facebook” trên front-end.

Gửi tin nhắn SMS sử dụng WooCommerce Abandoned Cart Recovery: Bạn có thể gửi tin nhắn SMS tới khách hàng có giỏ hàng bị bỏ rơi. Khi khách hàng điền số điện thoại trên trang thanh toán, nhưng vẫn chưa đặt hàng. Plugin sẽ gửi tin nhắn SMS khôi phục giỏ hàng kèm đường dẫn tới trang thanh toán.

 • 3 dịch vụ tin nhắn SMS: Plugin hỗ trợ 3 nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn gồm Twilio, Nexmo, Plivo.

 • Gửi tin nhắn SMS tới giỏ hàng chưa hoàn thành: plugin sẽ gửi tin nhắn SMS khôi phục giỏ hàng khi khách hàng đã nhập số điện thoại hợp lệ của mình ở trang thanh toán.

 • Gửi tin nhắn SMS tới đơn hàng chưa hoàn thành: plugin sẽ gửi tin nhắn SMS khôi phục đơn hàng khi đơn hàng đã được tạo nhưng thất bại, đang chờ xử lý, hủy, hoặc tạm giữ.

 • Tạo nhiều nội dung thông báo: bạn có thể tạo nhiều tin nhắn thông báo nhắc nhở giỏ hàng và đơn hàng chưa hoàn thành

 • Thiết lập thời gian gửi nhắc nhở: lên lịch gửi các thông báo giỏ hàng bị bỏ rơi tại những thời điểm khác nhau.

 • Mã ngắn: plugin cung cấp mã ngắn để hiển thị tên khách hàng và đường dẫn đến trang thanh toán trên tin nhắn SMS.

 • Cấu hình Bit.ly: plugin sử dụng đường dẫn bit.ly để rút ngắn đường dẫn đến trang thanh toán. Bạn phải đăng ký API bit.ly và nhận mã thông báo truy cập.

 • Trạng thái của đơn hàng chưa hoàn thành: Cho phép chọn những trạng thái đơn hàng sẽ được gửi tin nhắn SMS khôi phục đơn hàng. Bạn có thể chọn từ danh sách: Thất bại, chờ xử lý thanh toán, hủy, đơn hàng tạm giữ.

Hiệu quả của ghi chép và khôi phục đơn/giỏ hàng sử dụng WooCommerce Abandoned Cart Recovery: Plugin sẽ có 4 loại báo cáo để kiểm tra ghi chép và khôi phục đơn/giỏ hàng . Lựa chọn loại báo cáo phù hợp cùng với bộ lọc thời gian để xem ghi chép và khôi phục đơn/giỏ hàng ở tại thời điểm nhất định.

► **Tự động cập nhật**** Trong suốt thời gian hỗ trợ, bạn có thể tự động cập nhật plugin từ bảng tin.

CÓ THỂ BẠN CẦN

SUBRE – Product Subscription for WooCommerce: Convert WooCommerce simple products(physical or downloadable/virtual) to subscription products and allow recurring payments

Clear Autoptimize Cache Automatically: Clear Autoptimize cache automatically by cache amount or by time interval

FEWC – WooCommerce Extra Checkout Fields: Manage checkout fields using WordPress Customizer

EPOW – Custom Product Options for WooCommerce: Add extra options for products using frontend form builder

ChinaDS – Taobao Dropshipping for WooCommerce: Another Taobao dropshipping solution for WooCommerce stores

9MAIL – WordPress Email Templates Designer: Thay thế các email WordPress mặc định chỉ với văn bản bằng các mẫu đẹp và chuyên nghiệp hơn

EPOI – WP Points and Rewards: Xây dựng hệ thống Điểm và Phần thưởng cho một trang web WordPress

WebPOS – Point of Sale for WooCommerce: Giải pháp điểm bán hàng hỗ trợ cho cửa hàng WooCommerce

Jagif – WooCommerce Free Gift: Cách thức tặng quà cho khách hàng của bạn chưa bao giờ dễ dàng hơn thế

COREEM – Coupon Reminder for WooCommerce: Gửi email cho khách hàng để nhắc về coupon của họ, đặc biệt là những coupon sắp hết hạn

COMPE – WooCommerce Compare Products: Hỗ trợ khách hàng so sánh 2 hay nhiều sản phẩm để tìm ra sản phẩm phù hợp nhất mà khách hàng cần

W2S – Migrate WooCommerce to Shopify: Dễ dàng đưa các sản phẩm WooCommerce sang Shopify thông qua Shopify REST Admin API chính thức

REDIS – WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts: Tạo quy tắc định giá linh hoạt cho sản phẩm

EXMAGE – WordPress Image Links: Tiết kiệm dung lượng bộ nhớ nhờ sử dụng đường dẫn ảnh ngoài

Pofily – WooCommerce Product Filters: Bộ lọc nâng cao cho sản phẩm của WooCommerce

Bopo – Woo Product Bundle Builder: Plugin gợi ý cho khách hàng mua theo gói sản phẩm một cách linh hoạt và tiện lợi

WPBulky – WordPress Bulk Edit Post Types: Rút ngắn thời gian chỉnh sửa bài đăng/trang/tệp đính kèm … và các loại bài đăng tùy chỉnh khác ngoại trừ trường hợp do WooCommerce tạo (product, shop_order và shop_coupon)

Bulky – Bulk Edit Products for WooCommerce: Nhanh chóng, dễ dàng và giúp bạn rút ngắn rất nhiều thời gian chỉnh sửa sản phẩm với số lượng lớn.

Catna – Woo Name Your Price and Offers: Gợi ý đặt giá và ưu đãi

Product Size Chart For WooCommerce: Tạo và tùy chỉnh linh hoạt bảng kích thước cho sản phẩm một cách đơn giản nhưng hiệu quả

Product Pre-Orders for WooCommerce: Khách hàng có thể đặt hàng và thanh toán trước ngày dự kiến ​​phát hành.

Checkout Upsell Funnel for WooCommerce: Đưa ra những gợi ý sản phẩm và phiễu bán hàng thông minh trên trang thanh toán

Cart All In One For WooCommerce: Tất cả các tính năng về giỏ hàng bạn cần trong một plugin đơn giản

Email Template Customizer for WooCommerce: Tùy chỉnh email của WooCommerce – đẹp và chuyên nghiệp hơn chỉ sau vài bước tùy chỉnh đơn giản

Dropshipping and Fulfillment for AliExpress and WooCommerce: Giải pháp dropshipping miễn phí – Dễ dàng nhập dữ liệu sản phẩm từ AliExpress sang WooCommerce và tự động hoàn thiện đơn hàng AliExpress

Product Variations Swatches for WooCommerce: Hiển thị thuộc tính sản phẩm của WooCommerce bằng màu sắc, nút, hình ảnh, ảnh biến thể và biến thể radio một cách chuyên nghiệp và đẹp mắt

Orders Tracking for WooCommerce: Nhập mã theo dõi vận đơn và gửi thông tin tra cứu vận đơn tới khách hàng

Import Shopify to WooCommerce: Import Shopify to WooCommerce plugin giúp bạn nhập dữ liệu từ cửa hàng Shopify sang WooCommerce

Customer Coupons for WooCommerce: Hiển thị phiếu giảm giá trên trang web của bạn

Virtual Reviews for WooCommerce: Virtual Reviews for WooCommerce tạo các bình luận ảo cho sản phẩm, hiển thị các bình luận được gợi ý giúp khách hàng để lại bình luận nhanh hơn. Hữu ích với nhất với những cửa hàng mới chưa có nhiều tương tác

Thank You Page Customizer for WooCommerce: Tùy chỉnh trang “Cảm ơn” (Thank You) của trang web và tặng mã giảm giá cho khách hàng sau khi đặt hàng thành công

Sales Countdown Timer: Tạo tâm lý khẩn cấp với đồng hồ đếm ngược để bắt đầu hoặc kết thúc sự kiện giảm giá, ra mắt cửa hàng hoặc các sự kiện khác

Suggestion Engine for WooCommerce: Cách dễ dàng nhất giúp bạn bán thêm nhiều sản phẩm bằng công cụ tìm kiếm và gợi ý sản phẩm trên cửa hàng Woo của bạn.

EU Cookies Bar: Một Plugin đơn giản giúp trang web của bạn tuân thủ luật Cookie

Lucky Wheel for WooCommerce: Thu hút khách hàng với trò chơi may mắn, thúc đẩy mua bán với những phần thưởng là mã giảm giá, thu thập email của khách hàng…

WordPress Lucky Wheel: WordPress Lucky Wheel cung cấp tới người dùng giải pháp tốt nhất để lấy địa chỉ email từ khách truy cập trang web WordPress, đồng thời tạo trò chơi may mắn để kích thích khách hàng mua hàng

Advanced Product Information for WooCommerce: Hiển thị thông tin trực quan về sản phẩm như đếm ngược giảm giá, huy hiệu giảm giá, ai mới mua sản phẩm gần đây, xếp hạng sản phẩm trong danh mục, những phương thức thanh toán hiện có…

LookBook for WooCommerce: Tạo Lookbook bắt mắt, mua sắm qua thẻ sản phẩm

Photo Reviews for WooCommerce: Cho phép khách hàng đăng bài đánh giá kèm ảnh, gửi email nhắc nhở đánh giá, tặng phiếu giảm giá cho bài đánh giá.

Product Builder for WooCommerce: Cho phép khách hàng xây dựng một bộ sản phẩm từ những thành phần nhỏ nhất từng bước một. Plugin hoạt động dựa trên WooCommerce với những tính năng hữu ích như: Tương thích, gửi email hoàn tất sản phẩm, bộ lọc thuộc tính.

Boost Sales for WooCommerce: Tăng lợi nhuận trên mỗi đơn hàng sử dụng kỹ thuật Bán thêm và Bán chéo

Free Shipping Bar for WooCommerce: Sử dụng Giao hàng miễn phí như một công cụ marketing, khuyến khích khách hàng mua thêm để nhận miễn phí giao hàng.

Notification for WooCommerce: Thúc đẩy mua bán bằng cách hiển thị những thống báo trực tiếp về việc mua hàng. Khách hàng sẽ nhìn thấy những đơn hàng gần đây khi họ ghé thăm trang web của bạn.

Multi Currency for WooCommerce: Cung cấp các công cụ để dễ dàng chuyển đổi sang các loại tiền tệ khác nhau và chấp nhận thanh toán chỉ bằng một loại tiền tệ hoặc tất cả các loại tiền tệ.

Coupon Box for WooCommerce: Đăng ký email để nhận mã giảm giá

Tài liệu tham khảo

Đường dẫn tới plugin

Ảnh màn hình

 • Hiệu quả của plugin
 • Cài đặt plugin
 • Danh sách giỏ hàng bị bỏ rơi

Cài đặt

 1. Giải nén gói tải xuống
 2. Tảiwoo-abandoned-cart lên /wp-content/plugins/ thư mục
 3. Kích hoạt plugin thông qua thực đơn “Plugins” trong WordPress

Đánh giá

17 Tháng Tư, 2024 1 reply
I am still learning and it’s going well
1 Tháng Tư, 2024 2 replies
Para eliminar pestañas molestas definitivamente tienes que votar. Pues ahi tienen mi voto, un cero.
Đọc tất cả 27 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Abandoned Cart Recovery for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Abandoned Cart Recovery for WooCommerce” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Abandoned Cart Recovery for WooCommerce” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

/**1.1.4 – 2024.06.13 **/
– Updated: Translate text and sanitize output fields

/**1.1.3 – 2024.04.13 **/
– Fixed: Save Guest postal code not correct

/**1.1.2 – 2024.01.15 **/
– Updated: Add an option to Notification recover cart to custom email address

/**1.1.1 – 2023.11.27 **/
– Update: Compatible with WP 6.4 and WC 8.3

/**1.1.0 – 2023.09.05 **/
– Updated: Compatible with High-Performance order storage (COT)

/**1.0.10 – 2023.05.08 **/
– Update: Compatible with WP 6.2 and WC 7.5

/**1.0.9 – 2022.11.17 **/
– Updated: GDPR notice on checkout page

/**1.0.8 – 2022.08.13 **/
– Fixed: Currency display on abandoned table incorrect
– Updated: Change checkout button block in email template to work with Outlook mail
– Updated: Update support file

/**1.0.7 – 2022.06.29 **/
– Updated: Add filter ‘wacv_cart_item’ to edit item of email
– Updated: Add a link to see the details of the IP address on the abandoned cart
– Fixed: Error when input blank email on checkout
– Fixed: Error with generate coupon

/**1.0.6 – 2022.05.12 **/
– Updated: Update support file
– Fixed: Email templates sometimes cause errors with cart block
– Fixed: Error with invalid coupons
– Fixed: Error with test email

/**1.0.5 – 2022.03.21 **/
– Updated: Compatible with WooCommerce 6.3 and WP 5.9
– Updated: Updated support
– Updated: Compatible with WPML
– Updated: Compatible with Polylang

/**1.0.4.8 – 2022.01.08 **/
– Fixed: Filter member in abandoned cart
– Fixed: Price tax in report table

/**1.0.4.7 – 2021.12.21 **/
– Fixed: Price sort in report table
– Updated: An option to remove the product link in the product detail in the abandoned emails

/**1.0.4.6 – 2021.08.04 **/
– Fixed: Remove expired records

/**1.0.4.5 – 2021.07.20 **/
– Updated: Report recovered cart

/**1.0.4.4 – 2021.06.25 **/
– Fixed: Escaped variable, textdomain in translate function

/**1.0.4.3 – 2021.06.22 **/
– Fixed: Escaped variable, update chartjs, define file location

/**1.0.4.1 – 2021.06.18 **/
– Fixed: Check nonce

/**1.0.4 – 2021.06.01 **/
– Update: Dashboard notices

/**1.0.3.9 – 2021.04.16 **/
– Fixed: Bug with Funnel Builder

/**1.0.3.8 – 2021.02.18 **/
– Update: Add option redirect to cart or checkout page when use recover link

/**1.0.3.7 – 2020.12.18 **/
– Fixed: Modify column in database

/**1.0.3.6 – 2020.12.17 **/
– Fixed: Query error

/**1.0.3.5 – 2020.12.12 **/
– Fixed: Compatible with WooCommerce Coupon Box & WooCommerce Lucky Wheel

/**1.0.3.4 – 2020.12.09 **/
– Fixed: Report page

/**1.0.3.2 – 2020.10.09 **/
– Fixed: save abandoned cart method

/**1.0.3.1 – 2020.08.31 **/
– Fixed: Send email reminder after checkout

/**1.0.3 – 2020.06.22 **/
– Fixed: Email header option

/**1.0.2.9 – 2020.05.21 **/
– Fixed: Encode checkout button url

/**1.0.2.8 – 2020.04.23 **/
– Update: Support file
– Update: Detect AspiegelBot spam bot

/**1.0.2.7 – 2020.04.02 **/
– Update: Support file

/**1.0.2.6 – 2020.03.17 **/
– Update: Add .pot file to translate

/**1.0.2.5 – 2020.03.14 **/
– Fixed: Capture with user logged in

/**1.0.2.4 – 2020.01.08 **/
– Update: Display coupon code

/**1.0.2.3 – 2019.11.16 **/
– Update: Compatible with WP 5.3

/**1.0.2.2 – 2019.10.16 **/
– Fixed: Recover link

/**1.0.2.1 – 2019.10.07 **/
– Updated: Update read me

/**1.0.2 – 2019.10.01 **/
– Updated: Update email template

/1.0.1.2 – 2019.08.01/
– Fixed: Readme file

/1.0.1.1 – 2019.07.31/
– Fixed: New Pro feature

/1.0.1 – 2019.07.29/
– Updated: New email template
– Added: Link premium version

/1.0.0.3 – 2019.06.05/
-Fixed: assign email template

/1.0.0.2 – 2019.05.29/
-Fixed: Load support file

/1.0.0.1 – 2019.05.22/
-Fixed: Custom email template

/1.0.0 – 2019.05.10/
– First release