Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wonder WC Checkout Review

Mô tả

Eliminate ordering mistakes from your WooCommerce store. Present your customers with a clean and comprehensive checkout review and summary. The process happens after the customer clicking the submit button and after the checkout data is validated, but before the order processes. Options and text are configurable.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wonder WC Checkout Review” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp