Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wonder FontAwesome

Mô tả

Use easy shortcodes to handle all your fontawesome needs! A simple shortcode – [wonder-fontawesome] – can be used to display all free and brand FontAwesome icons. Simply enter the icon name and optionally margins and font-size. Check https://fontawesome.com/icons?d=gallery&m=free or https://fontawesome.com/icons?d=gallery&s=brands&m=free to find icon names.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wonder FontAwesome” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp