Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wonder FontAwesome

Mô tả

Use an easy shortcode – [wonder-fontawesome icon=””] – for your quick font awesome needs!. Place this shortcode in your content, with your desired icon name (and optionally margin and font-size), and watch your icon show up on the front end. Updated to include FontAwesome 6. Check out https://fontawesome.com/icons?d=gallery&m=free or https://fontawesome.com/icons?d=gallery&s=brands&m=free to find icon names. Visit https://wonderjarcreative.com/plugins/ for more info.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wonder FontAwesome” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Wonder FontAwesome” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Wonder FontAwesome” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.