Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WOMP WP E-Commerce Dashboard Reporter

Mô tả

Admin dashboard widgets showing information about your WP e-Commerce store.

 • Tables
 • Graphs

This is the initial version.

Ảnh màn hình

 • Example of produt sales (graph)
 • Example of produt sales (table)
 • Sales by week (graph)
 • Rescent orders (table)

Cài đặt

 1. Ensure you have WP e-Commerce plugin installed
 2. Unzip and upload contents of the plugin to your ‘/wp-content/plugins/’ directory
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 4. Head to your dashboard, and turn off any widgets not required
 5. Drag n’ drop widgets where you want them

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WOMP WP E-Commerce Dashboard Reporter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2.4

 • Fix URL in Recent Orders table

0.2.3

 • Fix weekly graph

0.2.2

 • Fix non real browser javascript (IE)
 • Add column ‘Status’ to Rescent Orders report

0.2.1

 • Add ‘total’ row to Product Sales table.

0.2

 • Initial version