WolfOz taxonomy mbtree

Mô tả

Improved use of hierarchical taxonomy metaboxes for products, posts, etc.
Automatically select parent elements when an element is selected and automatically deselect child elements when an element is deselected.
Support for custom taxonomies. Highlighting the changed state of elements.

Ảnh màn hình

Cài đặt

Unpacks archive to the plugins directory

From your WordPress dashboard

  1. Visit Plugins
  2. Search for “WolfOz taxonomy mbtree”
  3. Activate the plugin from your Plugins page
  4. Click Settings and enable taxonomies what you want to use metabox as tree view.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WolfOz taxonomy mbtree” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WolfOz taxonomy mbtree” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WolfOz taxonomy mbtree” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.14 2024-04-03

1.0.13 2024-03-28

1.0.12 2024-03-19

1.0.11

Release date 18th february 2024
* PHPCS fixed *

1.0.10

Release date 27th january 2024
* Stable release *