Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wolfen Toggle Bar

Mô tả

Puts a small button on the top right corner of pages for logged in users to show/hide the WordPress toolbar.

Ảnh màn hình

  • Admin bar hidden
  • Admin bar visible

Cài đặt

  1. Upload wolfen-toggle-bar to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in your WordPress dashboard.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wolfen Toggle Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.1

  • Initial release

0.0.2

  • Added support for the StumbleUpon Chrome extension