Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wolf Library Templates

Mô tả

Setup your site with Elementor Library Templates by one click install

Docs

Setup your site with template library dummy data easily.

Import settings, widgets and content with one click.

While you use featured one click import, a few plugin required will be install.

You can find demo content in folder templates

Block

This plugin provides 1 block.

  • Wolf Library Templates

Hỏi đáp

I have activated the plugin. Where to find templates library to import data?

You will find the import page in wp-admin -> Appearance -> Library Templates.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wolf Library Templates” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release.