Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WMF Mobile Redirector

Mô tả

You can choose mobile or tablet redirection separated. Also, this plugin support back to the desktop site links. If you want to use this feature, you can change it from the Settings > WMF Mobile Redirector page.

Please install this plugin to your desktop site. Installation is like other plugins. Download zip file or install by using WordPress > Plugins section. Activate plugin configure is into the; Settings > WMF Mobile Redirector option page. Finish your configuration and plugin will redirect mobile & tablet devices to your mobile site.

Ảnh màn hình

  • Settings screen

Cài đặt

Hướng dẫn

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/wmf-mobile-redirector directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings-> WMF Mobile Redirector screen to configure the plugin

Đánh giá

12 Tháng Chín, 2020
I have tried many Mobile Detect Redirect plugins and this one is almost there. Its very simple to use, great options, but bugs out on Safari browser. Hope they update and fix bug.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WMF Mobile Redirector” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Bug fix

1.0.8

  • Unused files cleared

1.0.7

  • Mobile detection framework updated

1.0.6

  • Mobile detection framework updated

1.0.5

  • Detection Update

1.0.4

  • Release