Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Winsome Responsive Video

Mô tả

Winsome responsive video by http://abdullahmasum.elance.com/

This plugin will add video from youtube,vimeo and dailymotion video sharing site.

Plugin Features

 • Youtube video.
 • Fully responsive.
 • Vimeo video.
 • dailymotion video.
 • Mobile touch option.
 • Very Lightweight.
 • Works on every modern browser.
 • Video controll

Live Preview: http://www.mhost.5gbfree.com/demo

Cài đặt

* Install it as a regular WordPress plugin
* After installing this plugin you can use these shortcodes
  1.
  2.

  3.
  4.

  5.[dailymotion]
  6.[dailymotion id="your-dailymotion-video-id"]

Hỏi đáp

Is it responsive?

Yeah.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Winsome Responsive Video” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

 • Initial release