Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wiki Style Search

Mô tả

Wiki Style Search will cause WP’s search to go directly to a page or post if a page or post’s title matches the search query; otherwise search results will display as usual. Plugin makes search function similar to that of Wikipedia.

For Example:

  • A search query of ‘spider’: http://thelargest.net/?s=spider takes you to http://thelargest.net/spider
  • A search query of ‘cruise ship’: http://thelargest.net/?s=cruise+ship takes you to http://thelargest.net/cruise-ship

Test more at The Largest.

Please see more information at: http://thelargest.net/about/wiki-style-search-plugin

Plugin brought to you by Dallas web design firm, Slate Blank.

Cài đặt

  1. Upload the whole plugin folder to your /wp-content/plugins/ folder.
  2. Go to the Plugins page and activate the plugin.
  3. You’re done

Hỏi đáp

Please see FAQ and full overview at http://thelargest.net/about/wiki-style-search-plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wiki Style Search” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

None as of 2/21/2011