Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WidgPlus Google Widget

Mô tả

WidgPlus allows you to show your latest Google Plus posts on your blog or site. Therefore its a great opportunity to get in touch with your visitors!

Donations

Cài đặt

After installing the files, go to the WidgPlus setting page and insert your Google Plus ID and activate the widget. after that you can easily goto WordPress Widgets page and drop WidgPlus to any widget space you would like

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WidgPlus Google Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp