Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Widgets Refresh

Mô tả

Plugin project for refreshing WordPress core’s widget interface.
https://make.wordpress.org/ui/tag/widgets/

Cài đặt

  1. Upload the wordpress-widgets-refresh directory to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the wordpress-widgets-refresh directory to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Widgets Refresh” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0

  • Plugin Skeleton: Adds additional menu item under Appearance.