Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Widgets Testimonial DT

Mô tả

add a block of testimonials to the web page, this plugin needs the previous installation of Elementor
multiple templates for testimonials

Some highlights

  • Easy to use
  • Automatic Updates
  • Multiple templates (3)
  • Compatible with elementor

Ảnh màn hình

  • Control panel design section.
  • Control panel options section.
  • Control panel labels section.
  • Control panel 1.
  • Control panel 2.
  • Control panel 3.

Hỏi đáp

Is this a paid plugin or is it free?

This plugin is completely free.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Widgets Testimonial DT” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 – 2022-06-29

*This is the first release.

1.0.1 – 2022-07-20

*Multiple templates (3)