Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Discourse Widgets

Mô tả

This plugins aims to provides widgets that make your discourse forum more visible in your wordpress website.

Getting started

In order to retrieve data from your discouerse instance, all you need to do is going to Appearance->Widget, add the widget named “Discourse Widget”, then specify the URL of your discourse website. You can also choose whether to display top topics or latest topics.

Ảnh màn hình

 • This screenshot is a demo of the plugin on the frontend

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/discourse-widget directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Go to Appearance->Widgets, then add “Discourse Widget”
 4. Specify the URL of your Discourse website as well as the title of your widget

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/discourse-widget directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Go to Appearance->Widgets, then add “Discourse Widget”
 4. Specify the URL of your Discourse website as well as the title of your widget

Đánh giá

17 Tháng Tám, 2017
Useful widgets for discourse
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Discourse Widgets” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

 • Code Refactoring

0.1

 • Initial version