Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Widget to Display Posts from Current Category

Mô tả

This plugin allows you to display posts from the current category in the sidebar.

Docs & Support

You can find more detailed information about plugin on GitHub.

Donations

PayPal

Ảnh màn hình

  • Widget settings
  • Category page widget
  • Single post widget

Cài đặt

  1. Download the plugin from wordpress.org
  2. Upload it to your site (if you’ve installed it through WordPress Admin Dashboard skip this step)
  3. Activate the plugin through “Plugins” menu in WordPress
  4. Go To “Appearance” -> “Widgets” -> Add the new widget “Current Category Posts”
  5. Save & Enjoy!

Đánh giá

9 Tháng Mười Một, 2019
Not sure why wordpress, and some other widgets, don't allow you to do this. It's so simple. Thanks for this plugin. Very much appreciated and works perfectly!
6 Tháng Sáu, 2019
Probado en Wordpress 5.2.1 funciona correctamente. Es muy simple de configurar y funcional. Es posible configurar el título, el número de entradas máximo que se quieren mostrar de la categoría y también el número máximo de caracteres para cada enlace. Fácil, sin más florituras innecesarias. Personalmente justo lo que andaba buscando. Gracias!!!
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Widget to Display Posts from Current Category” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp