Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Widget Image Field

Mô tả

Description coming soon!

Ảnh màn hình

  • The provided image field in use

Cài đặt

  1. Upload the widget-image-field folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Integrate with your Widget(s)

Hỏi đáp

I activated the plugin, but don’t see a new Widget

Please see this article

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Widget Image Field” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.3

  • Size definition was not working (props github.com/etiennetremel)

0.2

  • Initial release