Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Built-in Widgets Query extend (Custom Post Types & more)

Mô tả

[ ✅ 𝐒𝐄𝐂𝐔𝐑𝐄 𝐏𝐋𝐔𝐆𝐈𝐍𝐒 𝐵𝓎 𝒫𝓊𝓋𝑜𝓍 ] :

• Revised for security to be reliable and free of vulnerability holes.
• Efficient, not to add any extra load/slowness to site.
• Don’t collect private data.

Plugin Description

Plugin extends built-in widgets, so you could add your arguments and query.

Available Options

See all available options and their description on plugin’s settings page.

Ảnh màn hình

  • screenshot

Cài đặt

A) Enter your website “Admin Dashboard > Plugins > Add New” and enter the plugin name
or
B) Download plugin from WordPress.org , Extract the zip file and upload the container folder to “wp-content/plugins/”

Hỏi đáp

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Built-in Widgets Query extend (Custom Post Types & more)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release.