Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Widget Area Builder

Mô tả

Make a sidebar and place it anywhere in post or page with shortcode.

Shortcode :

You will be get the shortcode after creating the sidebar

Manage Sidebars :
In wp dashboard , there is a menu called “Widget Area” to Add and Remove a Sidebar.
As you will add a sidebar, you will see the shortcode to display the sidebar and then you will be able to see a new sidebar area in “Widgets Area”.
Just drag any widget in the sidebar and display through the shortcode in a page, template or anywhere.

Display Sidebar

After creating a sidebar, you will be provided a shortcode like : [ri_custom_sidebar 1], [ri_custom_sidebar 2] …

Just write in wordpress pages or posts where you want to display : [ri_custom_sidebar 1] (for example)

Or use this php code to display in a template : echo do_shortcode(‘[ri_custom_sidebar 1]’); (for example)

Cài đặt

  1. Add plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use shortcode mention in the main page to display the goods

Hỏi đáp

Q : How to use this plugin?
A : First create a widget (Widget Area), then call it through shortcode.

Q : How to manage sidebars?
A : Go here : Dashboard >> Widget Area

Q : Is it possible to display the sidebars in a page or a template?
A : Yes

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Widget Area Builder” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • May 20th, 2016
  • Built this plugin