Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Whois on widget

Mô tả

Simple whois tool in a widget

Post a domain name et submit.
Whois on widget return to you a complet whois query into Jquery lightbox.
You can use shortcode like: [WHOIS] for put it in your page or post.

Cavimaster_blog

Original PHP whois code by Sven Cailteux – Dimension internet

Ảnh màn hình

  • Widget on sidebar
  • Result in Jquery lightbox

Cài đặt

  1. Download the .zip file
  2. Extract the contents and upload into your wp-content/plugins directory
  3. Activate the plugin/widget in your WordPress Dashboard

Hỏi đáp

Nothing for the moment

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Whois on widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • This is the first version of the plugin.