Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Who Copied Me

Mô tả

WhoCopiedMe is a tool helping you to find out if your content has been copied and viewed on other webpages.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Signup at https://whocopied.me with the url of your blog
  4. Go to the Who Copied Me dashboard and find out if your content get’s stolen

Hỏi đáp

Do I need a account at whocopied.me

Yes, in order for us to register the content being copied and you to see it, you need to create a account

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Who Copied Me” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First stable release

1.1

  • Performance and Google PageSpeed improvement, by moving script to footer