Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Who Delete My Posts

Mô tả

Whodeletemyposts plugin help you to record and check who delete a post, when and what posts was deleted, this help you to indentify if someone is deleting posts without your approvement

How works

  • Install the plugin
  • Go to: Tool -> Who Delete My Posts?
  • View the records of the user, post title, status and when was deleted a post and pages

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Who Delete My Posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp