Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Which Template Am I

Mô tả

This plugin will display the name of the WordPress Template in use for the current page at the bottom of the page. It will only show in the front end when you are logged in. Just deactivate the plugin when you find which template you need to adjust.

Usage

Just activate the plugin and when logged in as an Admin look at the front end view of a WordPress theme, look at the bottom of the page to see which WordPress template the current theme is using.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin:

  1. Upload the which-template-am-i folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Thanks works well
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Which Template Am I” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.0

Style visual indicator similar to WP Admin tool bar, change hook to wp_footer and admin user can only see the visual indicator whilst logged in. Link to template hierarchy page on WP logo.

1.1.1

Fix notice to bottom of page, added semi transparent background – centered template path.

1.1.0

Added a visual indicator around the template path.

1.0.0

Initial release.