Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

What The Cron

Mô tả

What The Cron is a lightweight plugin that seeks to answer the question “is my WordPress cron running?”.

What The Cron adds a WordPress admin Tools page that displays WP-Cron specific config values, schedules, and events. It also runs a ping every minute to check if the cron is running and will show a warning if there seems to be an issue as well as displaying which events are overdue.

Ảnh màn hình

  • The What The Cron admin screen

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“What The Cron” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“What The Cron” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “What The Cron” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

0.1.2

  • Update requires WP to 5.3

0.1.1

  • Make relative times respect timezone

0.1.0

  • Initial release