Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

What is today?

Mô tả

を書いておくだけで今日が何の日か分かります。

Arbitrary section 1

Cài đặt

  1. Upload what-is-today.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php echo what_is_today(); ?> in your templates

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload what-is-today.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php echo what_is_today(); ?> in your templates
A question that someone might have

An answer to that question.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“What is today?” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0
Initial working version.