Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

微信侯斯特 WordPress 伴侣插件

Mô tả

注册“侯斯特”并成功连接您的WordPress,即可获得“侯斯特”50元代金券!

微信侯斯特是一家微信第三方平台。本插件可以方便的实现将您的WordPress连接到侯斯特,您可以使用大量侯斯特提供的免费功能与数据分析,并同时可以支持对您博客文章的搜索。

微信侯斯特:http://www.weixinhost.com/

Cài đặt

侯斯特部分:
1. 前往侯斯特 http://www.weixinhost.com/ 注册并绑定您的公众帐号
2. 在侯斯特开启WordPress伴侣应用

WordPress部分:
1. 上传 weixinhost目录 到 /wp-content/plugins/ 目录
2. 在后台插件菜单激活该插件
3. 在后台设置你在侯斯特获取的识别码即可。

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“微信侯斯特 WordPress 伴侣插件” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

插件第一版本上线!

1.0.3

【修复】
1、更新侯斯特API版本,修复连接服务器异常BUG。