weixin-robot-advanced

Mô tả

This plugin has been closed as of 27 Tháng Bảy, 2023 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

25 Tháng Một, 2018 1 reply
一、已修改 token.php 里的 $use_plugin = 0 二、已将 TOKEN 的值设置成与后台设置相同的值 三、已尝试卸载重装 以上方法统统失败,鱼哥测试一个
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“微信机器人高级版” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp