Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Weiterlesen auf den Anfang

Mô tả

Entfernt den Anker (#more-xyz) aus dem Weiterlesen-Link. Somit verweist der Weiterlesen-Link auf den Anfang des jeweiligen Artikels.

Cài đặt

  • Einfach den entpackten Ordner auf /wp-content/plugins/ hochladen und aktivieren.

Hỏi đáp

Nothing yet (momentan noch leer)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Weiterlesen auf den Anfang” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

  • Mit WordPress 4.5 getestet

0.1

  • Bắt đầu