Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Webpage View Count

Mô tả

This plugin allows you to display how many times a post, page or custom post type had been viewed

Ảnh màn hình

  • Settings page

Cài đặt

1).Install Webpage View Count either via the WordPress.org plugin directory, or by uploading the files to your server
2).Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
3).Go to the Post Views Counter settings and set your options.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Webpage View Count” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Code update and fix version compatibility

1.1

  • Code update

1.0

  • Initial release