webp-images

Mô tả

This plugin has been closed as of 4 Tháng Mười Một, 2022 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WebP Images” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WebP Images” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WebP Images” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.